szeretetláng

Úrnapját ünnepeltük

Kozma Imre atyaAz idei Úrnapja több szempontból is különleges volt:

–    750 éve rendelték el az ünnepet,
–    Kozma Imre atya személyében valódi történelmi személyiség vezette a liturgiát,
–    megjelent az Úrnapi Virágszőnyeg Csömörön című exkluzív képes album az önkormányzat kiadásában,
–    az első bútkát a régi, fa vázas szerkezettel építették meg a sátorgazda férfiak.

Ide sorolható, hogy mozgó ünnepként Úrnapja idén a nyári napforduló másnapjára esett. Kedvelt virágaink már elhullatták szirmukat, de a csömöriek számára nincs lehetetlen, mindig megoldják…

 

I264–2OI4

Ekét évszám időben is, térben is a távolit, a messzit, a múltat és a jelent köti össze. 75O éve annak, hogy IV. Orbán pápa elrendelte az Oltáriszentség imádásának  egy külön napját, az Úr napjának /testének/ szentelt ünnepet. Kezdetben az ünnep a templomban tartott szentmisére szorítkozott, később vált – elsősorban a német városokban egyre pompázatosabbá: virágokkal- lombokkal ékesített házak között, virág- szirmokkal  felszórt   útvonalon   vonult a processzió az Oltáriszentséggel. A virág- szőnyeges körmenet szokása gyorsan ter- jedt, s a barokk korban vált általánossá.
Mi, csömöriek joggal vagyunk büszkék arra, hogy a messzi német földről ideszármazott virágszőnyeges hagyomány nálunk nemcsak meggyökeresedett, ha- nem valóban páratlan módon ki is teljesedett, s ez egyre többeket ejt ámulatba… Azokat is, akik évről évre aktívan vesznek részt az ünnepi külsőségek megteremtésében. Ez az évről évre átélt csoda, amit a szépség, az alkotás iránti vágy, az össze- tartozás, az együttérzés ereje hoz létre, minden évben a virágszőnyeg virágcsodáiban ölt testet immáron másfélszáz éve.

Kozma Imre atya vezette a körmenetet

Görbe József atya meghívásának eleget téve az idei Úr- napja megünneplését a szentmisét celebráló s a körmenetet vezető Kozma Imre atya személye tette teljessé.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke magával ragadó prédikációjának egyik leghangsúlyosabb mondanivalója, hogy a ma keresztényének legfontosabb kötelezettsége a krisztusi örökség őrzése.

„Ez az ünnep arról szól – mondta –, hogy a hívő közösségek felkínálják a világnak a keresztények féltve őrzött titkát a kenyér és bor színe alatt.”

kozma_atya_2014És azért is fontos ez az ünnep, mert „azokhoz is kivisszük Krisztus tanítását az utcára”, akik nem térnek be a templomba. „A mai napon Krisztusnak köszönjük életét, példáját, tanítását“ az élet értelméről, az élet értelmét pedig Kozma atya a másokért való élésben látja és láttatja. Arra tanít, hogy „vállalnunk kell a szeretet kockázatát, mert aki szeret, kiszolgáltatja magát, de nem szabad feladni, mert erre születtünk, nincs más út.
Az életet nem önmagunkért kapjuk, hanem a másik emberért.
Nagyon szeretnénk hinni, hogy virágszőnyegünkön mi ezen az úton járunk.
Kozma atya a körmenet utáni záró beszédében kedves- közvetlenül arról vallott, hogy nagyon nehezére estek az első lépések, sajnálta a virágokat, majd arra gondolt, milyen jó is ezeknek a virágoknak, nemcsak hogy kinyíltak, de leszórták őket, hogy dicsőítsék az Urat.
A csömöri virágszőnyegnek is ez a küldetése.

KOZMA IMRE ATYA

 A zugligeti Szent Család tiszteletére szentelt templom plébániáján alakult meg I989-ben Kozma atya vezetésével a szegényeket szolgáló-istápoló nemzetközi szervezet, a Máltai Szeretetszolgálat magyar csoportja. Azóta Magyar Máltai Szeretetszolgálat néven vált országos hálózattá, s lett hazánk egyik legnagyobb segély- szervezete, amelynek nemcsak alapítója, elnöke is Kozma atya.
„Munkánk kilencven százaléka Magyarországra korlátozódik, százhetvenhárom féle tevékenységet végzünk nagyon sok önkéntessel. Az országban kilencvenkét intézményünk van. Kell is. Már négy évvel ezelőtt is hangoztattam, hogy három millió nyomorban élő ember van Magyarországon és három millió szegény. Ez ellen sokan tiltakoztak, de nemrég olvastam egy statisztikát, hogy az országban jelenleg négy millió szegény él. Lassan kezdik felismerni a valóságot. Van mit tennünk. Túl nagy áldozatot hozott a nemzet a rendszerváltozásért,…”
1997-től a Betegápoló Irgalmas Rend tagja, rendi megbízott- ként visszatelepíti Budapestre a rendet, visszakapják a váci és budai császárfürdői kórházat.
5O éve hivatása a hit védelme, a szegények szolgálata, s így vált sokak számára bátorító útmutatóvá, példaképpé. Számos hazai és nemzetközi segélyakció szervezésében tett szolgálatát díjak és kitüntetések sora tanúsítja: Apostoli protonotárius kitüntetés II. János Pál pápától, a Szuverén Máltai Lovagrend Nagykereszt- je, Mindszenthy-emlékérem, Magyar Örökség díj, Prima Pri- missima díj, Savoyai Viktor Emánuel-díj, a Máltai Nagymester Nagykeresztje, Francia Becsületrend, Magyar Nemzetért Ezüsté- rem, … (a kitüntetések felsorolása korántsem teljes).
Kozma atya az elmúlt évben ünnepelte pappá szentelésének 5O. évfordulóját, s ebből az alkalomból tartotta jubileumi mi- séit azokon az állomáshelyeken,  ahová  szolgálata  évei  alatt az Úr rendelte őt.
Aranymisés évét Nyárádmogyoróson, egy kis székelyföldi faluban zárta, melynek temploma az atya segítségével épült fel. „Tegyetek jót, s jól, az Úrnak teszitek” – vallja Kozma atya, s vallomását sok-sok tette igazolja.

Úrnapja előtt megjelent az Úrnapi Virágszőnyeg Csömörön album

Aközös munka áhítata és a hagyományt tisztán megőrizni kívánó szándék hívta életre a könyv alakban történő megörökítést, hogy az élmény, az emlék bármikor előhívható, átélhető legyen, lelki-szellemi munícióul is szolgálhasson.
Az idei Úrnapjára meg is született a mű a hozzá tartozó DVD-vel, s életteli képsorokkal sokrétűen mutatja be múlt és jelen úrnapi előkészületeit, a kétkezi munka fázisain, s az ünnepi áhítat pillanatain átívelő széles skálán.
A gazdag – eddig jórészt ismeretlen – történeti-művészeti-kulturális információ, benne a regionális, nemzetiségi és néprajzi kitekintő, helyi történetek, az ünnepi liturgián való virtuális részvétel, valamint hajdani püspök vendégeink élményszerű írásai mellett a helyi olvasónak külön örömet szerezhet a sok múlt- vagy jelenbéli rokon, barát, kedves ismerős alakjának felfedezése. A könyv alkotói angol, német és szlovák nyelvű tartalmi összefoglalóról is gondoskodtak. A szentmisén s a körmeneten részt vett Deme Tamás professzor is, s így „élőben” látta azt a csodát, amellyel a virágszőnyegről szóló könyv lektoraként találkozott.

Ősi bútka

csomori karitaszA könyv nem titkolt célja, hogy a körmenet hagyományát igyekezzünk tisztán megőrizni hitbéli megélésében és külsőségeiben egyaránt, megóvandó a turisztikai nevezetességgé, virágszőnyeg-fesztivállá válástól. Ezen törekvés részeként idén az első, plébániával szem- közti sátort annak gazdája, Szekeres János és férfi segítőtársai a padláson még föllelhető faragott fa vázzal építették meg. Az oltársátor testét a topolyaágak boltívbe hajlított össze- kötött sorai képezték, ahogy azt Tóth Mihály nyugalmazott kántorunk édesapja is építhette hajdanán. Jövőre talán lesz elég mezei virág az elejére készülő hármas fonathoz is.                                    A virágszőnyeg már tavaly is új motívummal, a karitász logójával gazdagodott.

A Csömöri Szent Rita Karitász Közösség hírei

Júliusi  találkozónk is  szokás  szerint  imával  és  öröm- hírekkel  kezdődött.  A  virágszőnyegen  ismét  nagyon szépre sikerült a Karitász logó virágszirmokból, köszönet érte az alkotóknak. KaritászPONT helyiségünk felújításra szorul, Jagiello Ádám vállalta a falak rendbehozatalának vezetését férfi társaink segítségével. A munkálatok folyamán a szokásos csütörtöki időben nyitva tartunk.
A KaritászPONT MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI:
–    a közösségünkkel kapcsolatban álló rászorulók ingyen vihetnek el ruhát, de egyszerre legfeljebb 10 db-ot.
–    az adományozás adatait füzetben rögzítjük.
–    aki nem rászoruló, attól továbbra is adományt kérünk.
Fontos információ: bejáratunk ezen túl az Erzsébet utcáról (plébániával szemben) található.

szent karitaszKét csömöri hátrányos helyzetű gyereket viszünk egy he- tes ingyenes központi karitász táborba Drégelypalánkra a Szent Erzsébet házba. Készülődünk az október 25-i kari- tászbálra, tervezzük Mikuáskupa  szervezését  is,  így  el- mondhatjuk, házunk táján zajlik az élet.

Részletes információinkat az érdeklődők ezen túl a Face book mellett honlapunkon is elérhetik az  A-MariArt Kft. és a FlashCom Kft. jóvoltából. Köszönet jár a régóta hiányzó honlap létrehozóinak, különösen Puskás József programozónak, aki három éves spanyolországi élet- tapasztalatait is készül megosztani velünk. Címünk: www.csomorkaritasz.hu
A nyári időszakra tekintettel a következő találkozónk időpontja augusztus 12-én 18 órakor lesz a közösségi házban.

 Kincsesláda kézműves tábor

M. Nagy Éva iparművész vagyok, sokan ismernek sokan azonban nem. Az Iparművészeti Főiskolán diplomáztam a Textil tanszék, Bőr és tárgykiegészítő formatervező szakán.(Ma Moholy Nagy Művészeti Egyetem, MOME.)
Tavaly indítottuk először a Kincsesláda tábort, melyet nagyon szerettek a gyerekek és mi is.
Ők is akárcsak én, mindig szeretünk „valamit” csinálni!
Ez a tábor az ökumené szellemében működik, ahogyan a Szent Rita Karitász Közösség is.
Reggel 8 órától jöhetnek a gyerekek, 9 órától 13 óráig dolgozunk.
Szeretném, ha a gyerekek megismerkednének páratlanul gazdag népművészeti kincsünkkel, hagyományainkkal, zenénkkel, más népek kultúrájával, zenéivel is. Igyekszem őket a munka szeretetére, egymás kultúrájának megismerésére, megbecsülésére tanítani. Arra is rávezetni a résztvevőket, hogy a későbbiekben maguktól is készítsenek tárgyakat, megismerkedjenek minél több anyaggal, technikával.
(Textilfestés, hímzések, bőr, applikációk, papír technikák.) Ismerjék mi az egyedi, mi a kézműves, és mi a design, a formatervezés lényege. Ismerkedjenek a szakrális művészettel.
A tábor egy munkafolyamat, természetesen egy hét alatt mindent csak érinteni tudunk, de az együttlét a lényeg.

A kezükből kikerülő munka, sikerélményt, örömet szerez, nemcsak nekik, a családnak is. Ha belépünk valahová, sokszor nem tudjuk mitől is érezzük jól magunkat. A harmónia, amely körülvesz, nyugalmat áraszt, mert szép, mert jó, mert ízléses. – Isten lakozik benne. – Tavaly nagyon sokat és szorgalmasan dolgoztunk. Hihetetlenül kitartóak és ügyesek. Míg ők, mint a méhek a lépes méz-körülszorgoskodtak, kopácsolásuk messzire hallatszott, közben mesék, énekek hangzottak el. Beszélgettünk jelképekről, Hermányos Mária előadását is hallhatták. Segítőink reggelivel, gyümölccsel, üdítővel, sütivel látták el őket a délelőtt folyamán. Olyan gyorsan és fegyelmezetten haladtak a munkákkal, hogy nem győztem a kezük alá dolgozni! Jól kifárasztottuk egymást, de ez a jó! Készültek bőr tarsoly alakú táskák, szemüvegtokok, zsebkendőtartók, festett textilek, rózsafüzérek, karkötők, nyakláncok, szárítható gyurma ékszerek. Ezeket vasárnap kiállítottuk a „templomtéren” hogy megmutassuk mindenkinek.

Remélem, idén is találkozom sokukkal és új gyerekekkel is!
Köszönjük Görbe atyának a helyszínt. (Ígérjük, hogy semmiben nem teszünk kárt, ahogyan tavaly sem!) Előre is köszönjük a Karitásznak és minden közvetett és közvetlen segítőnek!

Mindenkinek jó munkát kívánok!
Nagy Éva

maria ut          1 úton zarándoklat Máriabesnyőre

zarandoklatA Mária Út teljes szakaszán egy közös célért, a családokért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesület és a Mária Rádió 2014. augusztus 16-án, Nagyboldogasszony  ünnepe  után. Ez a minden évben megrendezendő zarándoknap, az 1Úton nevet viseli és több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben és Magyarországon egyaránt.
A zarándoknap közel tízezer ember számára fog zarándokélményt nyújtani, melyen keresztül életre kel a csoda: az emberek egymáshoz, egymás mellett és egymásért, családjaikért zarándokolnak. A mai széthúzó világban átélik az egységet, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír. Az eseményre meghívást kap minden család és család nélküli ember, aki késztetést érez arra, hogy augusztus 16-án egy napos zarándoklat keretében, hosszabb vagy rövidebb szakaszt tegyen meg a Mária Úton. Az 1Úton zarándoknaphoz kapcsolódhatnak civil szervezetek, egyházi szervezetek, iskolák, közösségek. Az együtt átélt megpróbáltatások által, a közös énekszó erejével és az élen járó kereszt árnyékában a különféle helyekről érkező emberek, csoportok kapcsolatot építhetnek egymással is.
A zarándoklás olyan életforma, mely lépésről lépésre közelebb visz önmagunk, embertársaink és Isten felé, miközben kinyitja előttünk a világot…

Mit tehetünk mi Csömöriek a zarándoklat sikeréért?

– A legfontosabbat megtettük: úgy döntöttünk, hogy az immár 8 éve hagyományos Máriabesnyői Sarlós Boldogasszony zarándoklatunkat áthelyezzük erre az időpontra.
– Vegyél rész a zarándoklaton vagy annak egy részén – gyere velünk erődhöz mérten Csömör határáig, Kerepesig vagy akár Máriabesnyőig!
– Csatlakozhatsz Kerepesen (kb. 9 km) vagy a Gödöllői HÉV állomásnál (kb. 4 km) Besnyőig.
– Részt vehetsz a zarándokok fogadásán a Glória Victis emlékműnél (kb. 8.30) és a Plébániánkon (8.30-9.30).
– Segíthetsz a zarándokok szerény vendéglátásában, az agapéban némi vendégváró enni-innivalóval.
– Imaszándékaidat rábízhatod a zarándokokra– lesz egy füzet, amibe beleírhatod, és a Besnyői misén az oltár elé visszük.
– egy vagy több testvérünk vállalhatja a zarándokok autós kíséretét egy-egy szakaszon vagy végig, (régen ezt szekérrel tették meg …).
A zarándoklattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Gutyán Mihályné Nusi:    20 589 1717
Miklecz Kata:    30 667 6634
Fodorné Csőke Zsuzsanna:    30 269 0225
Fodor László:    30 999 4462

Via Veritatis Alapítvány őszi előzetes

Nyitott templomok éjszakája Csömörön.

A katolikus és az evangélikus egyház közösségeinek szervezésében egy péntek este megnyílnak a templomok ajtajai minden érdeklődő számára. Sok hívő számára is újdonságot hozhatnak a templomaink építészeti, művészeti történetéről szóló előadások, mi mire szolgál. Nem maradhat el egy kis egyházzenei áhítat sem. Az egyik templom bemutatása után közösen látogatjuk meg a másikat, majd az estét közös agapéval zárjuk.

Zengő Nyíl íjászverseny

Kiss Attiláék lovardája évről évre megrendezi a Zengő Nyíl íjászversenyt. A Mária Úton túl Attiláék hagyományőrző missziója is hozzájárult ahhoz, hogy a Fodor, majd a Huszár család is Csömörre költözzön, ezért most ez a két család invitálja az érdeklődőket ide.

Fodor László

Az újságot kiadja  a  Csömöri  Római  Katolikus  Egyházközségért  Alapítvány  200  példányban.  Felelős  kiadó  az  alapítvány  mindenkori  vezetője.  Szerkesztők:  katolikus  közösségeink  tagjai. Ideiglenes szerkesztők: Fodor László, Hermányos Mária, Tiszai Árpádné, Gubek Istvánné, Nagy Éva.

 

Még nincsenek hozzászólások.

Hozzászólás!