Szerkesztői kérdés:
 Mi a kötődésed Csömörhöz ? Hogyan kerültél a faluba ?

Csömörről életemben először főiskolás koromban hallottam  a pécsi  egyetemista ifjúsági bibliakörben, a segédlelkész Solymár Pétertől.  Két éves ismeretség után  1966-ban házasodtunk össze, csömöri lakos 1970-ben lettem, miután Pétert  édesapja nyugdíjba vonulásakor meghívta a gyülekezet.

A falu és a gyülekezet szeretettel befogadott, sőt hat év múlva  Kovács György iskola igazgató felajánlotta   a megüresedett ének tanári állást  számomra. Ez a  meghívás azokban az években nem is volt annyira sima ügy, hiszen a pártállami időkben a pedagógusoktól  elvárták a marxista világnézetet. Örömmel jöttem Csömörre tanítani, de előtte elmondtam  leendő igazgatómnak, hogy én papné vagyok, s vasárnaponként templomba megyek, „ kellek –e” így is ?  Az igazgató válasza csak ennyi volt : „ Ez legyen az én gondom !”  Így 1976-tól 2003-ig  27 éven át taníthattam a csömöri iskolában, nagyon sok gyermeket, – s rajtuk keresztül családot ,- megismerhettem, s Csömör otthonommá vált.

Szerkesztői kérdés:
 Mik voltak az első benyomásaid, ha betelepülő vagy ?

Sokszor hallom, hogy ne nézzünk  visszafelé, s ne a  múlton, hanem a jövőn gondolkodjunk. Én azonban annyi értéket  fedeztem fel, éltem meg és láttam az 1970-es évekbeli Csömörön, amit nem lehet és nem is akarok elfelejteni, sőt ! szeretném inkább továbbadni és közkinccsé tenni.

Péter szülei  például megtanítottak a szomszédság tiszteletére, hogy a faluban a szomszédok a legfontosabbak az ember számára: hiszen bármi is történik, a szomszéd az, aki a legközelebbi, elérhető segítség, szükség esetén többet jelent, mint egy távol élő közeli rokon. Megrendítő volt látni az emberfeletti szorgalmat, amellyel a csömöriek  földjeikből valóságos kis paradicsomot  varázsoltak : szó szerint ! hiszen a paradicsom- földek  jelentették az egyik fő megélhetési forrást. A csömöri gazdák szerették, becsülték földjeiket, értettek a növénytermesztéshez, meteorológiához, állatokhoz. Emlékezetes számomra az a gazda, aki vasárnap délután beutazott  hévvel Budapestre  az Állatorvosi Egyetemre , meglátogatni  a beteg lovát, és természetesen zabot is vitt neki… Nem tudom elfelejteni  azt az estét, amikor a harangozó félreverte a harangot és a falu segítőkész  férfiai azonnal tudták, hogy  rohanni kell vödrökkel a tüzet oltani…Számomra az is  meglepő volt, hogy ennek a nem nagy falunak / akkor 3500-4000 lélek /  milyen eredményes kézilabda csapata van,  s mennyire sportszerető ez a község. / 1964-ben  feljutott a csömöri kézilabda csapat a Magyar Bajnokság első osztályába …/  És nem utolsó sorban nagyon vonzó  és szerencsés  Csömör földrajzi fekvése is, hiszen  a Keleti pályaudvartól  / a 70-es években még itt volt  a Hév végállomása /  35-40 perc alatt  megérkeztünk a Gödöllői – dombság  lankás, nyugodt , csendes , békés  zsákfalujába…

Szerkesztői kérdés:

Hogyan élted meg a rendszerváltozástól 2010-ig terjedő időszakot ?

Hogyan látod Csömör jelenét, milyen falut képzelsz el ?

Milyen faluban szeretnél élni 2018-ban ?

Vitathatatlan, hogy Csömör hozzáértő vezetés mellett  látványosan fejlődött a rendszerváltás óta. A telefon- és csatornahálózat kiépítése, a gáz bevezetése a faluba, az óvoda, a könyvtár,a könyvtár előtti tér rendezése, a zeneiskola,  az Önkormányzat épülete , az utak, az autóbusz közlekedés mind az elmúlt két és fél évtized gazdag  „ hozománya „. Örömmel látom , hogy most már a „szépítkezésnél „ tartunk, minden egyes virágágyás, sövény , szegély  javítja az ember hangulatát, és nem utolsósorban a település arculatát. Persze az élet mindig hoz elénk új és új feladatokat, amiket meg kell oldani.

Mindemellett  vallom, amit Gárdonyi olyan szépen fogalmazott meg :

„ ..A falak ereje nem a kőben, hanem a védők lelkében vagyon .. „

–         vagyis ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a faluban , belülről, a lelkünkben is építkeznünk kell. …Ezért én elsősorban  talán nem is új épületeket szeretnék látni , hanem  egymással szóbaálló, együttérző, egymással szolidáris embereket, és nagyon sok mosolygós kisgyermeket…

Szerkesztői kérdés:
 Milyen tanácsot tudnál adni az elkövetkező önkormányzati vezetés számára , milyen hibákat ne kövessen el, mire
vigyázzon ?

Hogyan és milyennek képzeled el a jó és számodra elfogadható önkormányzatot ?

Először is azt szeretném , hogy  az a képviselő, polgármester-jelölt , aki most nem fut be :  tudjon gratulálni a győztesnek …

Arra is nagyon vágyom, hogy a „ befutók „ a győztesek  hatalmi mámor helyett alázattal  fogjanak  a munkához, – vagy alázattal  folytassák azt. Szeretném, ha az utódok tisztelettel elismernék elődeik eredményeit, az elődök pedig tudnának szurkolni az utódoknak …

A Szentírásban  olvasható Jézusnak a  Pilátus pimasz kérdésére adott válasza :

” Semmi hatalmad nem volna,  ha felülről nem adatott volna neked  „

Azt gondolom: minden vezetőnek  naponta el kellene olvasnia ezt a mondatot .

Szerkesztői kérdés:
 Mi a véleményed a civil társadalomról, a civil kurázsiról ?

Nemrég olvastam, hogy 1945-50 között  az akkori politikai hatalom tízezer civil szervezet feloszlatását rendelte el /Sajnos ezt 90 % -ban sikeresen teljesítették is/

Ezért örvendetes, hogy a rendszerváltás óta  az önkéntes alapokon működő , humán értékekért tevékenykedő szervezetek létrejöttét senki nem akadályozza, s tanúi lehetünk a polgári önszerveződés sok nemes példájának, itt Csömörön is .

Nagyra értékelem  a Gloria Victis Alapítvány  tevékenységét, nagyon  jól érzem magam a Sinka István Könyvtár rendezvényein, előadásain, és szinte csodának tartom  a Tóháti Ilona által elindított Csicsörke –néptánc csoportjainak  kicsinyeit és nagyobbacska táncosait… Finn vendégeink mindig   elragadtatással csodálkoznak azon, hogy ennyi gyermek – fiatal ápolja nálunk  a néptánc hagyományait. Községünkben sok érdekes- értékes-nagyszerű  ember lakik, akiket nem ismerünk, hiszen sokszor csak aludni járnak  haza. Jó lenne , ha a falu kulturális életébe be tudnánk vonni őket, ha gazdagodhatnánk az ő szellemi kincseikből is …Milyen gyönyörűséges volt például hallani a több éve Csömörön lakó Várjon Dénes- Simon Izabella  zongoraművészek jótékonysági koncertjét , amelyet a református gyülekezet szervezett evangélikus templomunkban…

Szerkesztői kérdés:
 Hogyan érzed magad Csömörön ? Mi a legfontosabb, amit ki tudnál emelni ?

Hálás vagyok Istennek, hogy itt  tölthettem életem jelentős részét.

Boldog vagyok, hogy barátokra, testvérekre, jó szomszédokra ! lelhettem.

Ajándék a családom, és az,  hogy taníthattam. Hivatástudatból lettem pedagógus. Szerettem a munkámat az első óra megkezdésétől az utolsó csöngetésig …

Vallom, hogy a munka az emberi élet alapja. Mindenkinek azt kell végeznie, ami rendeltetett számára. Minden munka nagyon fontos, csak szeresse az ember, és szívvel- lélekkel végezze.

 

Köszönjük szépen az interjút!

Még nincsenek hozzászólások.

Hozzászólás!