E-mail címe megadásával a megadott adat kezeléséhez járul hozzá. A Szeretlek Csömör Civil Társaság (Képviselője: Baczkó Norbert, 2141 Csömör Széchenyi u. 57.), az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése a) pontja alapján, további kapcsolattartás, véleménykérés, választási és egyéb tájékoztatás, jótékonysági, adománygyűjtés céljából. Az adatkezeléshez tett hozzájárulása, nyilatkozattal való visszavonásáig érvényes azt az adatkezelő kezeli. Az adatot szolgáltató kitöltő személyes adata kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől. A személyes adatok helyesbítését, törlését, zárolását az adatkezelőhöz eljuttatott nyilatkozattal bármikor kezdeményezheti. Amennyiben az adatkezelés jogszerűségével szemben kifogás merül föl, tiltakozhat a személyes adat kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve az illetékes bírósághoz fordulhat. A közölt személyes adatokat a Szeretlek Csömör Civil Társaság, harmadik személynek nem adja át, nyilvánosságra nem hozza.

 

Még nincsenek hozzászólások.

Hozzászólás!