Ha modern szóval szeretném illetni, azt mondanám, hogy egy Intézmény. Ha a szívemre hallgatok, akkor azt mondom, hogy a közösség aktív tagja, aki önzetlenül segít, bárkinek, aki segítségért fordul hozzá. Ő az, akitől mindig kapsz egy jó szót, bíztatást, kritikát, a szó elfeledett jó értelmében, ami gondolkodásra késztet. Nem fukarkodik semmivel és senkivel, akinek bölcs szavai mögött ott van mindenre a válasz, ha odafigyelsz. Nem kertel, nem beszél mellé. Amolyan svábosan, tömören, célratörően fogalmaz, mert tudja az idő pénz, de ha egy jó tanáccsal meg tudod spórolni a hiábavalóan befektetett időt és pénzt, akkor az a  beszélgetés aranyat ér. Én ezt tudom, és bármeddig hallgatnám a történeteit.

Szerkesztői kérdés:
 1. MI A KÖTŐDÉSED CSÖMÖRHÖZ ÉS MI VOLT AZ A HÁTTÉR MELY MEGHATÁROZTA AZ ÉLETED?

Csömörön születtem,- “még a köldökömet is itt vágták el.” Falum sosem hagytam el, kivéve a két év katonaságot. Itt lakom és élek. Itt jártam az általánost, innen jártam a mátyásföldi Corvin Mátyás gimnáziumba és a Maglódi úti Mezőgazdasági Főiskolába. A főiskola után itt kezdtem pályafutásom a helyi szövetkezetben. Más munkahelyem nem is volt. Így amikor a TSz. megszűnt a munkahelyemet is elvesztettem. Itt ismertem meg a feleségemet és a lányunk is ideszületett. Tervei szerint itt is fog lakni a családjával. Mint a helyi dolgokat jól ismerő- és helyben jól ismert embert 1998-ban beválasztottak a helyi képviselő-testületbe, melynek 2010-ig tagja voltam. Képviselői munkámat mindig a legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen végeztem. Számomra nagyon fontos volt, hogy ezt a megbízatást is pont olyan elhivatottsággal végezzem, mint választott hivatásomat, (őstermelő) melyből Családom megélhetését biztosítottam.
Szüleimen kívül a gimnáziumi tanáraimtól, különösen az osztályfőnökömtől és a latin tanáromtól kaptam kitüntető figyelmet. Hagytak kamasznak lenni, mégis valahogy felnőttként kezeltek, szeretettel bántak velem. Oktatóim tudták azt, amit a maiak szeretnek elfelejteni, hogy a gyerekekre nem lehet miniatürizált felnőttként tekinteni, hanem csak sok figyelemmel és rájuk nyitott odafordulással lehet megérteni őket. S ez is volt legfontosabb céljuk. Ennek hiányában a mai fiatalok, már annyira sem hallgatnak az öregekre, mint az én kamasz koromban. Sokkal fontosabb lett számukra az őket körülvevő művilág, amit mi építünk köréjük- a szülők, a pedagógusok, a média, amit viszont a politika befolyásol. Így az át nem adott bölcsesség és tudás nem tud beépülni a gyerekek tudatába, nem tudják jó irányba terelgetni a még ki nem alakult értékrendjüket. Ezt onnan tudom, hogy a Tanáraimtól kapott útravaló később érik csak be, már szinte felnőtt korban, azok az élethelyzetek hozzák elő, amiket átélünk életünk során.

Szerkesztői kérdés:
 2. KÉRLEK BESZÉLJ ARRÓL, HOGYAN ÉLTED MEG A RENDSZERVÁLTÁSTÓL A 2010-IG TERJEDŐ IDŐSZAKOT?

Abban az időszakban rengeteget dolgoztam, sok időm nem volt foglalkozni az országos politikával, problémákkal. A rendszerváltozás Csömörön annyiban ment végbe, hogy a helyi hatalomgyakorlás eszközei és lehetőségei megváltoztak. Helyben nem lehetett érezni az akkor elindult folyamatokat, mert a faluban kialakult értékrenden nem történt változás, az élet bizonyos módosulásokkal, de a régi medrében folyt tovább. Csak az utóbbi években lett divat a politikai változással egyidejűleg változtatni az értékrendszeren. A helyi tulajdon viszonyok – a termőföldekkel vonatkozásában – átalakultak és azóta is változnak a mozgástér adta lehetőségek szerint. Személyesen annyiban érintett engem, mint ahogy említettem a TSz megszűnésével a munkahelyem sem maradt meg, ezért ahhoz fordultam, amihez értettem és mezőgazdasággal foglalkozó őstermelő lettem.

Szerkesztői kérdés:
 3. HOGYAN LÁTOD CSÖMÖR JELENÉT? MILYEN FALUT KÉPZELSZ EL? MILYEN FALUBAN SZERETNÉL ÉLNI 2018-BAN?

A település folyamatosan fejlődik, épül-szépül ennek feltételeit a korábbi évek munkája teremtette meg. Ezt illik és el is kell ismerni, mert aki nem ismeri el a múltat, annak bajok lesznek a jövőjével.
Nem lenne jó, ha a falu lakosainak létszáma az elkövetkező években olyan intenzitással nőne mint eddig. Lassan helye lenne egy “MEGTELT” táblának is. Miért mondom ezt? Mert a helyi infrastruktúra körülbelül a jelenlegi  lakosságszám (max. + 10%) kiszolgálására alkalmas, még további fejlesztések esetén is. A település falu jellege maradjon meg, úgy, hogy a lakosság komfortérzete jó legyen. Viszont azt is látom, hogy a csömöriek élethez, környezethez, anyagi javakhoz való viszonyán is változtatni kellene, akár vezetőik személyes és példamutató módján.
Olyan faluban szeretnék élni, ahol a vezetés jól dolgozik, természetes útján megy minden, mint egy egészséges emberi szervezetben. Észrevétlen kell működjön minden, hiszen nem figyeled, ha dobban a szíved, vagy hogy lélegzetet veszel, tehát jól működik. A vezetés csak akkor avatkozzon be látványosan (akár megelőzésképpen is), ha gondot észlel.

Szerkesztői kérdés:
 4. HOGYAN ÉRTÉKELNÉD AZ ELMÚLT ÉVEKET? MILYEN TANÁCSOT ADNÁL A KÖVETKEZŐ ÖNKORMÁNYZATI VEZETÉS SZÁMÁRA, MILYEN HIBÁKAT NE KÖVESSEN EL, MIRE VIGYÁZZON?

Ha a rendszerváltás utáni 20-24 évet nézem, Csömör élt az akkor kapott lehetőségekkel és sokat lépett előre. A Lakosság megduplázódott, a főváros szomszédsága jó munka lehetőséget nyújtott sok embernek. A jó földrajzi helyzetének köszönhetően, sok nagy beruházást vonzott, amelyek a helyi kis- és középvállalkozásoknak jelentősen hozzájárulta a település bevételeihez, ezen keresztül a falu fejlődéséhez. Elkezdődhettek a szilárdburkolatú útépítések, új intézményeink létseítéséhez, a meglévők lújításához, bővítéséhez.

Akik az őszi önkormányzati választáson indulnak, azoknak Petőfi Sándor a XIX. század költőihez c. vers első versszakát ajánlom figyelmükbe:

“Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez,
Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz.
Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját bánatod s örömed,
Nincs rád szüksége a világnak, ezért a szent fát félre tedd!”

Akiket pedig megválasztottak, azoknak Arany János sorait ajánlom megfontolni:

“Nemes önbizalom, de ne az önhittség,
Rúgói lelkedet nagy célra feszítsék:
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
EMBER lenni mindég, minden körülményben.”

Mint minden, választással elnyert tisztséget szolgálatként fogjanak fel, kellő szerénységgel, és alázattal lássák el funkcióikat. Nincs olyan ember, aki mindenhez jól ért, ezért indokolt esetben, hallgassanak meg tapasztalt, idősebb, bölcs embereket, akik már túljutottak olyan dolgokon, amikben a döntés elsőre jónak tűnt de 2-3 nap után újragondolva kiderült, hogy az “első indulatból” hozott döntés mégsem volt olyan jó, mint ahogy elsőre tűnt. Az élet egyszeri és megismételhetetlen, döntések sorozatából áll, és sokszor érdemes, jó “egyet aludni rá”, ha az ember nem tud hirtelen dönteni. Nem túljutni kell a problémán, hanem jól megoldani. Legyen elég bátorság és erő egy meghozott rossz döntést elismerni és kijavítani. Ne a megfelelési kényszer motiváljon. A népszerűtlen döntést is vállalni kell. Az ember elsősorban a saját, legszigorúbb bírája/kritikusa legyen. Fontos a jó célok megjelölése, e célok eléréséhez a megfelelő feladatok maghatározása, illetve a végrehajtás következetes ellenőrzése.

Szerkesztői kérdés:
 5. MI A VÉLEMÉNYED A CIVIL TÁRSADALOMRÓL, ÉS A CIVIL KURÁZSIRÓL? MIT TARTASZ A LEGFONTOSABBNAK?

A politika megosztotta a civil társadalmat és szervezeteit.
A civil kurázsit nagyra tartom, de nem hálás dolog. Egyéni boldogulásod meg tudja akadályozni a politika, ketté tudja törni a pályád. S akkor mi is van azzal a civil kurázsival? Annak tanácsolom, akinek nincs veszteni valója. Van ilyen ember?
Emberként az egészséget tartom a legfontosabbnak. Akkor kezdjük becsülni, a dolgokat és értékeinket, amikor elveszítjük azokat. A fentieken túl pedig mindig, mindenek felett a Család a legfontosabb.
Mindannyiunknak így kellene élni az életét.

Végezetül hozzátenném: Természetesen egy interjú – már csak a terjedelme miatt is – nem törekedhet a teljességre. A felsorolt témák mindegyike külön-külön is sokkal részletesebben kifejtve nyerik el igazi értelmüket. Így néhány megfogalmazás közhelyszerűre sikeredett, de – mint minden közhely –  igazságon alapul és valóság tartalommal rendelkezik.

 

Köszönjük szépen az interjút!

Comments (1)

Hozzászólás!