Reflexió Eigler Tamás képviselőnek

Reflexió Eigler Tamás képviselőnek a halálos balesettel foglalkozó cikkünkre írt gondolataira.

 

Tsztelt Képviselő Úr!

 

Olvasom a Szeretlek Csömör Társaság honlapján, a halálos balesetről megjelent cikkel kapcsolatos megjegyzéseit. Egyetértek Önnel, hogy ez a szükségtelenül bekövetkezett tragédia bizonyára családok sorsát fogja befolyásolni valamilyen mértékben. Magam is együttérzéssel vagyok a rokonok iránt.

Amivel azonban folytatja, az nagyon rossz érzéseket váltott ki bennem. Ön szerint a cikk írója ezt a szomorú esetet politikai célokra kívánta felhasználni. Magam ezt a szándékot a cikkből nem tudtam kiolvasni. Kijelentése nagyon hajaz a szociálliberális oldal által alkalmazott, már-már zsigeri reflexióra, miszerint ha cselekedeteiket, vagy annak hiányát bárki kritizálni meri, azonnal a politikai célok emlegetése mögé menekülnek.

Magam is jelen voltam az út átadásánál, amikor országgyűlési képviselőnk szakadó esőben, az úttesten, megfelelő vízelvezetés hiányában szinte bokáig érő vízben elmondta rövid beszédét. Valóban elmarasztalta Önöket, mert az utólag jött Laky-körforgalom kialakításának ötlete miatt az átadás közel két évet késett, ezzel a csömörieknek anyagiakban is mérhető nehézségeket okozva. Véleményem szerint az itt kialakított körforgalom helyett, – amiben egy pótkocsis szerelvény, vagy kamion nem tud körbemenni – megelőző, forgalom- lassító műtárgyak és STOP tábla elhelyezésével a balesetek megelőzhetőek lettek volna a csomópontban.

Ha már fölmerült Önökben a körforgalom gondolata, sokkal indokoltabb lett volna az út másik végén kialakítani. Ezt ma már több baleset igazolja.

Képviselő Úr! Emlékeztetni szeretném, hogy Önök 2014 őszén, a helyhatósági választáson elsöprő győzelmet arattak. A település választáson megjelenő szavazó polgárainak jelentős része Önökre adta voksát. A kampány ezzel, akkor, ott lezárult. Senki sem dolgozik Önök ellen. Ép elméjű ember, aki Csömörön él, Önökkel együtt csak a település javát akarhatja.Véleményem szerint a cikk írója is a csömöriekért írta le gondolatait. Most már csak körültekintően, bölcs és határozott döntésekkel, mindenben a csömöri polgárok érdekeit figyelembe véve, – ez ügyben is – dolgozni kell.

Tisztelettel javaslom, hallgassák meg a csömöri polgárok kérését és kövessenek el mindent az ügyben, hogy a 3. bekötő másik végén is körforgalom legyen. Ne várják meg, hogy az Ön által példaként említett három halálos baleset bekövetkezzen. Már ez az egy emberélet is túl nagy áldozat.

 

Lokálpatrióta

 

Halálos baleset az MO felvezető és a 3. bekötő kereszteződésében.

Sajnos bekövetkezett, ami várható volt. 2015. 06. 02.-án 11.40-kor a kereszteződésben motorkerékpáros ütközött személygépkocsival. Az MO-s felől érkező személygépkocsi balra, a 3. bekötőre kanyarodva nem adta meg az elsőbbséget a major út felől érkező, elsőbbséget élvező motorosnak. Gyakorlatilag frontálisan ütköztek és a motoros a helyszínen életét vesztette.

4

Már több kisebb-nagyobb baleset történt a kereszteződésben. Az útfelületen számos vészfékezés nyoma látható. Várható, hogy amennyiben itt hamarosan nem alakítanak ki forgalmat lassító körforgalmat, addig ezek az események folytatódnak.

3

Korábbi cikkünkben föltettük a kérdést: mekkora balesetnek kell történnie, ami már eléri az illetékesek ingerküszöbét? LINK

Most már ne azt keressük ki volt a bekötő megrendelője, ki készítette a hibás tervet, ki a kivitelező. Az egymásra mutogatásnak, a vitáknak ideje végképp lejárt. Az önkormányzatnak a polgármesternek, a képviselőknek lépniök kell. Határozott fellépéssel, ha kell anyagiakat sem kímélve el kell érniök, hogy ezen a helyen nagyon rövid idő alatt elkészüljön a körforgalom. Ezt a csömöri, bármilyen eszközzel közlekedő polgárok életének védelmében is meg kell tenniök, mert egyébként hasonló eset bármelyikünkkel megeshet.

5

Miután korábbi cikkeinkre semmilyen reagálás nem történt az önkormányzat részéről, ezért most is csak reménykedünk, hogy ez az eset már elérte az ingerküszöböt. Javaslatunk, hogy Csömör polgárai beadványokkal kényszerítsék ki ezt a döntést a település megválasztott jelenlegi vezetéséből. Ők ugyanis felesküdtek a település érdekének védelmére. Ime itt egy lehetőség a rátermettség, az érdekérvényesítő képesség bizonyítására.

 

Fotó: Benke Donát (Hírpress)

Elhalasztjuk a Pikniket!

Kedves Barátaink!

Az esős időjárásra tekintettel, sajnos mai Pünkösdi Piknikünket el kell halasztanunk. Alkalomunk az úrnapi körmenet napján, délutáni programként kerül majd megrendezésre, melynek részleteiről, tájékoztatni fogunk benneteket! Kérjük, mindenkit tájékoztassatok erről, akikkel együtt jöttetek volna, akiket hívtatok.

Sajnáljuk, hogy ma nem lehetünk együtt ebben a körben, pótoljuk.

Áldott, szép pünkösdöt kívánunk Mindenkinek! 🙂

Szeretlek Csömör csapata

Válasz a névhasználattal kapcsolatban

Csömör Nagyközség Polgármesterének válasza a névhasználattal kapcsolatos beadványunkra.

levél 001

Dr. Vass Zoltán a Szeretlek Csömör Civil Társaság ügyvivőjének válasza az önkormányzat tájékoztatására

Csömör Nagyközség Polgármestere
Fábri István polgármester
Csömör
Szabadság u. 5.
2141

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2015. május 7.-én .kelt, /Ikt. Szám: 1-731/2015/ levelét köszönettel nyugtázom, a benne foglaltakat tudomásul veszem. Kérésének eleget téve ismételten tájékoztatom, hogy civil szervezetünk önálló egyesület létrehozásának szándékát nyilvánította ki 2014. május 28.-án benyújtott kérelmünkben. Ezt az akkor mellékletként benyújtott alapszabályunkban olvashatta.

A DKCSE jelölő szervezetként alkalmazott, a településnév-használatára jogosult civil szervezet, mely ellentétben a zömében a Csömöri Civil Egyesület tagjaiból álló, vagy annak támogatásával mandátumhoz jutott testülettel, támogatta helyi kezdeményezésünket. Kellő körültekintéssel megvizsgáltuk az önkormányzati választáson való indulásunk lehetőségeit. Névhasználati hozzájárulásuk hiányában az önálló indulásunk nem volt lehetséges, ezért elfogadtuk a DKCSE, mint jelölőszervezet felajánlását.

Mint ahogy a CSCE által beadott panasszal/feljelentéssel kapcsolatos, aVálasztási Bizottság által 2014.augusztus 21.-én kiadott /Ikt. Szám: 658-40/2014/ elutasításban olvashatja, ezt jóhiszeműen, törvényesen és nem kifogásolhatóan tettük.

Mindezek figyelembe vételével kérem, hogy a Csömör név használatához szíveskedjék hozzájárulni.

 

Csömör, 2015. május 15.

Tisztelettel:
Dr. Vass Zoltán
ügyvivő
Szeretlek Csömör Civil Társaság

Nyílt levél: Fábri István Úr részére

Fábri István Úr részére!
Csömör Nagyközség Polgármestere
Csömör
Szabadság u. 5.
2141

Hivatkozva a 2015. március 30. napján kelt, 1-731/2015. számú levélre.

Tisztelt Polgármester úr!

  1. május 28. napján kérelemmel fordultunk Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületéhez, hogy a „Szeretlek Csömör Egyesület” részére a Csömör név használatához hozzájárulni szíveskedjék. Beadványunkat még azon a napon a Polgármesteri Hivatalban átvették, amelyhez csatoltuk az egyesület alapszabályát is. Levelünkben kitértünk arra is, hogy az Egyesület részt kíván venni az 2014. évi helyi önkormányzati választásokon, mint jelölő szervezet, ezért a bírósági nyilvántartásba vétel érdekében szükséges az önkormányzat hozzájárulása a településnév használatához.

Kérelmünkre csupán 2014. június 19. napján kaptunk a Polgármester úrtól választ, amelyben arról tájékoztatott, hogy a településnév használatával kapcsolatosan általános jogi kontrollt kértek munkatársuktól és a képviselő-testület illetékes bizottságának állásfoglalására is szükség van. Sajnálatos módon sem az önkormányzat jogi kontrollt végző munkatársainak, sem pedig a képviselő-testület illetékes bizottságának állásfoglalását nem ismerjük, a képviselő-testület pedig a levelében foglaltaktól eltérően a döntését a választásokig nem hozta meg, így jelölőszervezetként tevékenykedni nem tudtunk, hanem csupán civil társaságként működtünk.

  1. június 19. napján kelt levelében kicsit olyan, mintha arra hivatkozna, hogy a döntéshez dönteniük kell?! Ugyanakkor az aláírók beazonosítását nem tartotta szükségesnek, elégségesnek ítélte Bóday Ádám aláírását.

A kérelemben Bóday Ádám, mint polgármester jelölt szerepelt, hivatkozva az eljárás sürgősségére, mivel a helyi önkormányzati választásokon jelölő szervezetként kívántunk megjelenni és Egyesületet alakítani.

A 2014. május 28. napján előterjesztett kérelem vonatkozásában az Önkormányzat az eljárási határidőt nem hosszabbította meg, nyilatkozattételre, hiánypótlásra a kérelmet előterjesztőt nem hívta fel, az eljárást – nyilván arra okot adó körülmény hiányában – nem függesztette fel, ugyanakkor döntés mégsem született a törvényes határidőn belül.

Kérelmünknek helytadó döntés hiányában azonban Bóday Ádám nem indulhatott a „Szeretlek Csömör Egyesület” jelöltjeként, így egy meglévő jelölő szervezettel (Demokrata Kör Egyesület Csömörért) együttműködve volt lehetséges a jelölt állítás. A választási törvény lehetőséget adott arra, hogy az említett jelölő szervezet egyedi logót tüntessen fel a szavazólapokon (melyről nyilvánvalóan tudomásuk volt/van, tekintettel arra, hogy erre vonatkozóan kifogással éltek a választási bizottságnál).

Szeretnénk abban bízni, hogy mindennek nincs ahhoz köze, hogy a választásokon a Polgármester úr, mint a Csömöri Civil Egyesület (amelynek, mint jelölő szervezetnek a névhasználati engedélyét a nyilvánosan is megtekinthető alapító okirat nem tartalmazza) jelöltjeként indulva megnyerte a választásokat, és hatáskörének gyakorlásával visszaélne, alkotmányos jogainkat korlátozná.

A Ket. 33. § (4) bekezdése értelmében a kérelmünket a jelöltállítást megelőzően el kellett volna bírálniuk!

Vélhetően tisztában van azzal is, hogy a Ket. 42. § (3) bekezdése értelmében az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése és a (6) bekezdés szerint az ügy elintézésében nem vehet részt az a hatóság, amelyik hatóság vezetőjével szemben kizárási ok merül fel.

Bízunk abban, hogy a Ket 42. § (3) bekezdésében foglalt feltételek esetleges fennállása esetén, a 43. §-ban előírt kötelezettségének eleget tesz.

Nehéz lehet elfogulatlanul dönteni a Csömöri Civil Egyesület elnökeként (háta mögött a képviselő testületben több olyan személlyel, akik az elnökség vagy az Egyesület tagjai) a településen jelentős és egyre erősödő támogatást élvező „Szeretlek Csömör Egyesület” elnevezésű civil szerveződés kérelme ügyében.

Sajnos a napokban kézhez vett levelük nyomán már nem vagyunk teljesen bizonyosak abban, hogy képes elfogulatlan, tárgyilagos döntést hozni, és abból a szempontból megítélni a kérdést, hogy a névhasználat jogszabályba ütközik-e, illetve az önkormányzat valamint a csömöri lakosok jogos érdekeit sérti-e vagy sem. A levelében megtévesztésre okot adó névhasználatra hivatkozik, melyet a választási eredmények és támogatottságunk nem támasztanak alá.

Talán nem elvárható egy 5 éve tevékenykedő polgármestertől, hogy tisztában legyen a közigazgatási kérdéseket érintő jogszabályi háttérrel, de a 2015. március 30. napján kelt levelüket a jegyző is aláírta, aki az eljárások törvényességéért felel.

Csömör honlapján a Jegyzőt bemutató oldalon az általa ellátandó feladatok között szerepel az alábbi (mint azt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés e) pontja is meghatározza): jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő. Eleget tett ezen esküvel is vállalt kötelezettségének a jegyző úr?

Szomorúan jegyezzük meg, hogy 2015. március 30-án kelet levelükben a kérdéseiket megválaszolandó, a Ket-ben nevesített, a válaszadásra nyitva álló határidő megjelölésére sem került sor, a formai követelményekről nem is beszélve.

A levelükben kért „türelem” fogalmát a Ket rendelkezései nem tartalmazzák, de a hivatkozott megkeresésre adott válasz megérkezéséig felfüggesztő végzés kiadmányozására sem lenne lehetőség (még határidőn belül sem…).

Levelük udvarias formába öntött időhúzás csupán, amely minden törvényi alapot nélkülöz, az eljárás során a Ket. egyetlen alapvető előírását sem tartották be, és ez esetben felmerül a kérdés, hogy jogi ismeretek hiányában miként képesek tárgyilagosan dönteni a kérelem elbírálásakor.

A 2015. március 30-án kelt levelükben megfogalmazott, nem túl releváns kérdések csak a 2014. májusi kérelmünk elbírálását megsürgető beadvány átvételét követően merültek fel. A tájékoztatásukat kérjük, hogy a két beadványunk benyújtása között eltelt időben milyen eljárási cselekményeket végzett az Önkormányzat a tényállás tisztázása érdekében és egyben a Ket. alapján élni kívánunk iratbetekintési jogunkkal, így kérjük, írásban jelöljék meg – határidőn belül –, hogy erre milyen időpontban nyílik lehetőség.

Polgármester úrnak téves azon megállapítása, mely szerint ismételt kérelmet terjesztettünk elő 2015-ben. Kérelmünket nem ismételtük, hanem próbáltuk nyomatékosan felhívni a figyelmét arra a körülményre, hogy az ügyintézési határidőt – figyelmen kívül hagyva a törvény által biztosított jogokat – messzemenően meghaladták az eljárás során.

Az önkormányzati döntéshozók nem voltak figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) alábbi rendelkezéseire:

A Ket. 1. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése értelmében a közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. A hatóság ügyintézője jóhiszeműen, továbbá a jogszabály keretei között az ügyfél jogát és jogos – ideértve gazdasági – érdekét szem előtt tartva jár el.

A Ket. 2. § (1) bekezdés szerint az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni – ezen alapjogot az Alaptörvény XXIV. cikke is nevesíti -, míg a (2) bekezdés értelmében a közigazgatási hatósági eljárásban tilos minden olyan különbségtétel, kizárás vagy korlátozás, amelynek célja vagy következménye a törvény előtti egyenlő bánásmód megsértése, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője e törvényben biztosított jogának csorbítása. Az eljárás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Az eljárás során a (3) bekezdés alapján a közigazgatási hatóság az érintett ügyre vonatkozó tényeket veszi figyelembe, minden bizonyítékot súlyának megfelelően értékel, döntését valósághű tényállásra alapozza.

A 4. § (1) bekezdés nevesíti, hogy az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog, melyet jelen eljárás során indokolatlanul megsértett a hatóság.

És mi is az irányadó ügyintézési határidő?

A Ket. 33. § (1)  bekezdése alapján a határozatot, az eljárást megszüntető végzést hozó hatóságnak az (5) bekezdésben meghatározott időponttól számított huszonegy napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről.

A Ket. 33. § (7) bekezdése szerint az eljáró hatóság vezetője – ha azt jogszabály nem zárja ki – az ügyintézési határidőt annak letelte előtt kivételesen indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb huszonegy, a (2) bekezdésben meghatározott esetekben legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja. Amennyiben az ügyintézési határidő rövidebb, mint 21 nap, az legfeljebb csak az ügyintézési határidő mértékével hosszabbítható meg. A végzésben a határidő-hosszabbítás indokait kifejezetten meg kell jelölni.

A Ket. 33. § (4) bekezdés szerint, ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen, legkésőbb azonban két hónapon belül határoz.

Vagyis összegezve a fentieket: határidő hosszabbítás kiadmányozására végzésben van lehetősége a hatóságnak, melyben az arra okot adó körülményt is meg kell jelölni. Jelen eljárás során határidő hosszabbítására nem került sor, ellenben megküldésre került egy néhány soros „levél”, melyben arról tájékoztatja Bóday Ádámot, hogy a településnév használatának engedélyezéséhez szükséges általános jogi kontroll kérése a munkatársuktól, illetve szükséges az illetékes bizottság állásfoglalása is. Megjegyzésként szerepelteti, hogy a beadványban szereplő aláírásokat – Bóday Ádám kivételével – nem tudták egyértelműen beazonosítani.

Szeretnénk felhívni a szíves figyelmét arra, hogy a Ket. a kérelem beérkezését követően szükséges intézkedések megtételét szintén részletesen taglalja, melyek az alábbiak:

A Ket. 37. §  (2) bekezdése alapján az eljáró hatóság a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a 35. §-ban, továbbá a 36. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. A (3) bekezdés szerint, ha a kérelem nem felel meg a 35. §-ban, továbbá a 36. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. (Természetesen a Ket. 71. § (1) alapján mindezt végzésben…)

A Ket. 32. § (1) alapján, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, a hatóság az eljárást felfüggeszti. (természetesen végzésben…)

A törvény lehetőséget ad az eljárás felfüggesztésére (értelemszerűen az eljárási határidőn belül), amennyiben más szerv döntése szükséges az ügy elbírálásához, vagy az adott hatóság az üggyel összefüggő más hatósági döntése szükséges. A kérelem tárgyát tekintve az előbbi lehetősége kizárt, míg az utóbbi eset sem jöhet szóba, az Önkormányzat részéről az ügy egyéb hatósági döntést nem igényelt. Így a Ket. által előírt tartalmi és alaki kötöttségektől elvonatkoztatva sem tekinthető a 2014. június 19-i levele az eljárás felfüggesztésre irányuló iratnak, valamint tartalma alapján hiánypótlásra irányuló felhívásnak sem (ez esetben is hessegessük el a Ket. formai, tartalmi követelményeit…).

A beadványunk egyébként nem az egyesületi tevékenységünk vizsgálatára, hanem a Csömör név használatának engedélyezésére irányult, amelyhez a csatolt alapszabály elegendő információt nyújtott. Tudomásunk szerint Csömör Nagyközség nem rendelkezik a Csömör településnév használatáról szóló önkormányzati rendelettel, ilyen rendelet meglétére Ön sem hivatkozott. A beadványunk elbírálásánál ezért az általános szabályokat kellett volna alkalmaznia, beleértve az eljárási határidőket is. Ezt egyébként részletesen, az önkormányzatokra vonatkozó, a levelünkben is idézett törvényekben, illetve kormányrendeletekben megtekintheti.

Amennyiben jogi tanácsra vagy a jogszabályok értelmezésében segítségre van szüksége, a Szeretlek Csömör Társaság szakértői segítenek Önnek!

A csömöri székhellyel működő, több mint 1500 csömöri választópolgár támogatásával és részvételével működni kívánó, demokratikusan szervezett Társaságunk határozottan követeli, hogy az önkormányzat „civil” képviselő-testülete és polgármestere, a névhasználat körül támasztott, időhúzásnak bizonyuló levelezéssel a törvényes bejegyzést és szabályszerű működést ne akadályozza. A bejegyzést tegye lehetővé, hogy civil egyesületként megalakulva részt vehessünk Csömör Nagyközség demokratikus közéletében.

Törvényi határidőn belül várjuk válaszát.
Csömör, 2015. április

Dr. Vass Zoltán
Szeretlek Csömör Társaság
ügyvivője

Kárpátaljáról szeretettel

Az újságíró kérdése úgy hangzott az élelmiszercsomag átadásakor, hogy jó érzés-e segíteni? A könnyű válasz az lett volna, hogy jó érzés, de nem volt az. Így azt válaszoltam, hogy nem jó érzés, sőt, nagyon elkeseredett vagyok!

Huszonöt éve dolgozunk. Sokszor reménytelen helyzetekben,amikor világosan látjuk, hogy a segítségünk csak pillanatokat, perceket, esetleg napokat tesz elviselhetőbbé, de nincs és nem is lehet lehetőségünk a baj gyökerét kitépni. Mégis tesszük a dolgunkat, mert pontosan tudjuk, hogy a túlélt pillanatok, percek, napok hozhatnak új esélyeket, amelyek erőfeszítéseink nélkül talán meg sem születhetnek.Maltai_25_eves_web0Kárpátalján is huszonöt éve lettünk részesei az ott élők mindennapjainak, a szegények életének. A felbomló szovjet világhatalom romjain születő új köztársaságokban élő emberek szabadságukban új reményt nyertek, de a vágyott nyugati létbiztonság, életszínvonal tőlük még egyre távolibbnak tűnt. Az eltelt évtizedekben bebizonyosodott, hogy ebben a versenyben még az „európai térfélen sincs garancia arra, hogy utolérjük-e mezítláb futva az előlünk kerékpárral távolodó gazdagabb országokat, de ha az elmúlt hónapok történéseit nézzük, akkor bizonyosan látszik, hogy Ukrajna nem vesz részt a versenyben, és arcát a kezébe temetve a saját sérüléseit tehetetlenül méregeti.

Huszonöt éve a kárpátaljai közösségekben tömegeknek hiányoztak a méltó emberi élethez szükséges feltételek. Hasonlóan, mint nálunk, csak még mélyebbről indultak. Teltek az évek és lassú fejlődést érzékeltünk, reménykedni kezdtünk, segítő feladataink is megváltoztak. Már gyógyászati segédeszközöket kölcsönöztünk, kerékpárokat ajándékoztunk a gyerekeknek az iskolába járáshoz, mozgássérülteket vittünk táborozni, orvosi műszerekkel támogattuk az egészségügyi intézményeket, elsősegély és életmentő képzéseket szerveztünk laikusoknak és szakembereknek. És 2015-ben újra tüzelőt viszünk, újra élelmiszercsomagokat adunk, és gyomorszorító rossz érzések között hallgatjuk az emberek kétségbeesett szavait: „Nem tudom kiváltani a gyógyszerem, nem tudok kimenni az utcára, nincs mit ennünk, télen meg fogunk fagyni.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál dolgozó önkéntes,  szakember már erős lélekkel bír, sokszor hallotta ezeket a mondatokat és mégsem keményedett meg a szíve, sőt ezek a szívszorító pillanatok a cselekvésében erősítik. Mégis, most valami másképpen történik. Egy generáció reménye odaveszett, ugyanonnan indulunk, mint huszonöt éve. Picit olyan ez, mint amikor gyerekkorom egyik kedvenc társasjátékában, a Ki nevet a végén-ben a kecsegtető helyzetben lévő bábumat kiütik és kezdődik minden elölről. Csakhogy ez itt sajnos nem játék. A Kárpátalján élő embereket, közösségeket, kiütötték egyelőre sokkos állapotban keresik a túlélés lehetőségeit. A világ nem kínál nekik új reményt, csak azt érzik, érezhetik, hogy valamiből erőt kell meríteni, hatost dobni, megint és megint újrakezdeni, elindulni. A legfélőbb, hogy sokan a tényleges elindulást választják, hiszen ha az ember a gyermekének sem lát már szemernyi jövőt sem, akkor könnyebben szakad el attól a közösségtől, várostól, hazától, amitől a lelkében sohasem szakad majd el, és ami örökké idegenné teheti majd a világban. A mi lehetséges megoldásaink az otthon maradók segítésére pedig szomorúak lesznek. Hiszen ezekben sincs ott a remény, csak túlélni segít a következő pillanatokat, perceket, napokat. 

Én a magam reménytelenségében mindig várom a gondviselés jeleit, iránymutatását, nincs ez másképp most sem. Annyival nehezebb, hogy mintha ebben a folyóban már jártunk volna, mintha ezen az úton már végigmentünk volna, és mégis a kiindulópontnál állunk ismét. Keresztény emberként azért imádkozom, hogy igazi változás, ha csoda által is, de megtörténjen. A gondviselés, ha ételt, meleget, gyógyulást nem is ad közvetlenül, de a reményt hozza vissza a Kárpátalján élő emberek szívébe! Minden máshoz az emberi erőnk már újra elég lehet!

 

mmsz_logo_hu2015 nagyböjtjében

Győri-Dani Lajos
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
ügyvezető alelnök

Meghívó, Csömöri Polgári Esték 2.

Kedves Barátaink!

Nagy szeretettel hívunk Mindenkit a Csömöri Polgári Esték 2. alkalmára, ahol Jókai Anna a Nemzet Művésze, kétszeres Kossuth Díjas, József Attila Díjas író- és költőnő osztja meg velünk gondolatait az életről, a szeretetről és az idő múlásának szépségiről.
Több alkalommal volt már szerencsém meghallgatni Jónai Annát, ahogy saját példáin keresztül beszél az élet örök igazságairól és nyugodt szívvel ajánlom mindenkinek, egészen fiataltól az aggastyánig. Felejthetetlen élmény és lelki táplálék.
Javaslom és kérem, hogy másokkal is osszuk meg a lehetőséget és hívjunk Mindenkit, akiről úgy gondoljuk, hogy helye van közöttünk és értékalapú közösséget keres magának.
Nagy szeretettel várunk Mindenkit!

 

jokai_annak_meghivo

 

Az esemény a facebook-on is követhető: LINK

Román Sándor: Keresztút‏

Mi tavaly voltunk először ezen a keresztúton. Tavaly előtt a nagy hó riasztott vissza bennünket.
Most már mondhatom hogy hagyományosan Nagypéntek előtti pénteki napon járjuk.
Az emlékműnél gyülekezünk, az Atya mond majd ott valami kis bevezetőt , és énekelve imádkozva felsétálunk a Kálváriához ahol 15 állomás van. Minden stációnál van egy kis imádság, és elmélkedés felolvasása.
Az idei keresztutat a megbékélésért ajánljuk fel, ehhez próbáltunk megfelelő gondolatokat találni.
Nem csak hívő keresztényeket várunk hanem mindenkit aki szeretne egy kis lelki táplálékot magához venni.

csomor_keresztut_2015A_mail

Szívünk, lelkünk most kitárjuk,
Utad Jézus, veled járjuk.
Kérünk, Mélyen belevéssed
Szíveinkbe  szenvedésed.

barátsággal:
Román Sándor

Kéményseprőt látok, szerencsét találok.

A napokban meglepő cédulát találtam a postaládánkban „Második Értesítés” címmel, melyet a Pest-Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint felügyeleti szerv megbízásából a kéményseprő dobott be. Ez azért volt meglepő, mert első értesítéssel korábban nem találkoztam. Felhívtam telefonon a kéményseprőt az általa megadott telefonszámon időpont egyeztetés végett. Tőle tudtam meg, hogy azért kaptam „Második Értesítést”, -ugyan úgy, mint a többi csömöri lakos – mert az elsőről az Önkormányzatnak kellett volna gondoskodnia. Ezt azonban elmulasztotta, ezzel a csömöri lakosoknak kellemetlenséget okozva, akiknek zöme csak egyeztetés után tudta biztosítani a szakember bejutását.
Így aztán szerencsét csak az talált, akit a kéményseprő elsőre otthon talált.