Nem célunk az alacsony színvonalú politikai csatározás. A „Civil Szó” utolsó kiadványán ezért megjegyzés nélkül átlépünk.

Meggyőződésünk, hogy előre az visz, ha a település jövőjére koncentrálunk és ennek érdekében a lakossággal összefogunk.

Összehasonlítva a jelenlegit megelőző testület utolsó ciklusának munkájával (új óvoda, új könyvtár, megújult főtér, polgármesteri hivatal, több tíz kilométer szilárd útburkolat stb.) – a jelenlegi testület négyéves munkájának tapasztalatai azt mutatták, hogy nagy beruházások nem születtek. A falut szépítő, vagy a közlekedés biztonságát, illetve az élénk kulturális életet támogató invesztíciók is szükségesek és hasznosak, ebben a tekintetben elismerjük az Önkormányzat erőfeszítéseit.

Teljesen hiányoznak azonban a gazdasági – ezzel a gazdálkodás fenntartható növekedését biztosító egyéb – aspektusok, úgymint a vállalkozások támogatása, aktív fejlesztése, új munkahelyek teremtése. Az európai uniós források lehívása, illetve az átgondolt forrásbevonás nem valami bűnös dolog, hanem közgazdasági összefüggéseit tekintve növekedésösztönző hatású.

Ha mindezeket nem tesszük meg, akkor csak egy helyben toporgunk, és aszfaltozásra, „miénk itt a tér” táblára, bozótirtásra, virágládára és padok kihelyezésére költjük a fejlesztésre használható tartalékainkat. Ezek valóban széppé teszik a falut, de nem elégséges eredmények. Még akkor sem, ha ezeket az „önerős” beruházásokat feltétlen értéknek állítja be a színes-szagos kiadványok és táblák özöne. Mert a kommunikáció nagyon erős (telik rá), de nem mindig annak van igaza, aki azt hangosabban mondja.

És hogy a Szeretlek Csömör jelöltjei a sportközpont vagy az egészségügyi központ megvalósítását le akarnák állítani? Badarság, mint annyi más rosszindulatú híresztelés. Éppen ellenkezőleg: ami az egészségügyi központot illeti, arra valóban szükség van. Már régen meg kellett volna építeni! De az nem az önkormányzat választási ajándéka – mint ahogy azt most érezhetjük –, hanem kötelessége, ami nem várhat tovább.

Képmutatás aláírást gyűjteni egy, a testület által hónapokkal korábban megszavazott egészségügyi központ megvalósításáért. Főleg úgy, hogy a jelenlegi hivatalos képviselő-testület tagjai gyűjtik a támogató aláírásokat, melyeket majd saját maguk át is vesznek.

Kérjük a választópolgárokat, hogy minél többen menjünk el szavazni, érezzünk felelősséget településünk sorsáért. Mert hogy falunk jövője hogyan alakul, az elsősorban a csömöri polgárokon múlik.
A kínált szórakoztató programok valóságos áradata feledteti-e velük, hogy gondolkodjanak? Mögé látnak-e és megelégszenek-e azzal, ami van, vagy mernek annál többet, nagyobbat álmodni?

mienkittater

Programunkat a következő kiadványunkban közöljük, kérjük, olvassák el! Döntsék el az alapján, kiket támogatnak megtisztelő szavazatukkal!

 

Még nincsenek hozzászólások.

Hozzászólás!