Köszönöm szépen az érdeklődést, megtisztelve érzem magam.

Szerkesztői kérdés:
 Hogyan kötődsz Csömörhöz? Mikor kerültél ide, mi volt az első benyomásod?

Huszadik éve élek Csömörön,  jó lélekkel állíthatom, hogy ezen két évtized alatt csömöri patriótává lettem. Innen 6 km-re nőttem fel, Rákosszentmihályon.  A világváros pereméről idekerülvén belecsöppentem egy lüktető társadalmi életet élő falusi közegbe, ahol az emberközi kapcsolatok jóval intenzívebbek, mint odaát a városban.  

Szerkesztői kérdés:
 Hogyan látod Csömör életét? Milyen változások történtek az utóbbi években? Milyen településen szeretnél élni?

Ami a csömöri mindennapokat illeti, szemet szúró a különbség a nagyközség központját alkotó ófalu és az elmúlt 30 évben létrejött külsőbb település életvitele között. Míg az előbbiben élők a csömöri normák hordozói, addig az utóbbiak zöme csak csömöri „lakos”. Ezeket talán érzelmi síkon lenne érdemes jobban motiválni a felzárkózásra.

Szerkesztői kérdés:
 Milyen tanácsokat adnál a település vezetőinek? Milyen hibákat ne kövessenek el? Számodra milyen a hiteles önkormányzat?

Csömör az elmúlt két évtizedben példás infrastrukturális fejlődésen ment át. A mindennapok életminőségének a fejlődése értelemszerűen serkenti a polgárosodást, ami egyrészt örvendetes, másrészt magában hordozza a nemzettudat szerves részét képező hagyományos értékek lemorzsolódásának a veszélyét.  Meglátásom szerint a csömöriekből mindez azonban inkább  egy egészséges dacreakciót vált ki. Hogy az itt élő tót és sváb őslakosság immunrendszere mennyire ép, arra az elmúlt évek nemzetiségi reneszánsza jó példa. Szép. Mindkét népcsoportnak  őszintén kívánom, hogy gyarapodjanak, annál tarkább és erősebb a Haza.

Egy ilyen nagyszerű település megérdemli, hogy vezetői alázattal szolgálják az itt élőket. Ezektől az elöljáróktól a csömöriek joggal várják el, hogy ne lehessen nekik előre köszönni. Számomra nagyon szimpatikus megoldás volt, amikor a polgármesterhez a fogadónapon egy diszkrét kopogás fejében egyszerűen benyithattam.

Szerkesztői kérdés:
 Mi a véleményed a civil társadalomról, a civil kurázsiról?

Hogy mi a véleményem a civil társadalomról? Legyen aktív, sokrétű, szerveződjön, képviselje a legkülönbözőbb érdekeket, profitálja magát fesztelenül! Amit 25 évvel ezelőttig kiskorúsítván minket elvitattak tőlünk, arra öntudatosan és bátran, azaz kurázsival tartsunk igényt! A civiltársadalom egy része még a politizálástól sem riad vissza. Nagyon helyes! Ők a bázisdemokraták. A demokrácia éltető elemei, akik idealizmusukkal, a szó nemes értelmében vett megszállottságukkal –  van szerencsém magamat is ehhez a célcsoporthoz sorolni – ellensúlyozzák a felsőbb szférák renyheségre, lagymatagságra való hajlamát.

Szerkesztői kérdés:
 Hogyan érzed Magad Csömörön? Számodra mi itt a legfontosabb?

Ragyogóan érzem magam Csömörön, csak hálás lehetek az Úristennek, hogy ide vezérelt. Tetszik, hogy sok, gyökereire büszke markáns karakter határozza meg a közéletet.  Persze, az igazat megvallva, én is igyekszem idomulni. Ha egy vérbő tót atyafival találkozom az utcán, szívesen üdvözlöm szlovákul, mert hiszem, hogy jól esik neki: ”Som rád Janko že teba vidím, ako sa máš?” Ha meg egy szép kortársba botlom a sváboktól, akkor mellette sem megyek el szó nélkül: „Grüß dich Piroschka! Wie geht’s, wie steht’s? Du wirst immer schöner!” Egy-két jó szó csodára képes.

Köszönjük szépen az interjút!

Comments (2)

Hozzászólás!