„A népképviselet szolgálat, amelyet minden nap el kell látni.”

 

Családi ünnep, üzleti ebéd, évfolyam-találkozó vagy egy hangulatos vacsora a kedvessel kettesben: a patinás Zöldfa Vendéglő minden alkalomra ideális helyszín. A mára már Csömör egyik „védjegyévé” vált és a fővárosiak körében is ismertségnek örvendő étterem szeretettel várja mindazokat, akik házias ízekre, udvarias és barátságos kiszolgálásra vágynak. Nemkülönben tulajdonosa, Bátovszki György, aki a hagyományt és a „modern” kor elvárásait egészségesen ötvözve, a jó gazda gondosságával vezeti a nagyszüleitől örökölt vendéglőt. Ars poeticája szerint itt odafigyelnek a vendégre, mert a legfontosabb a vendégszeretet. Ezt érezte a jelen interjú készítője is, amikor Bátovszki Györggyel leült beszélgetni.

Szerkesztői kérdés:
 Mi a kötődésed Csömörhöz? Hogyan kerültél a faluba?

Az életem nyitott könyv mindenki számára, már őseim itt éltek a 18. századi betelepülés óta. Édesapám egy igazi gazdálkodó ember volt, földműveléssel (borsó, uborka, paradicsom, zöldségek, gyümölcsök termesztésével) és állattartással foglalkozott. Budapest közelsége jó és biztos piacot jelentett, persze a sikerért, a jólétért nagyon meg kellett dolgozni. Édesanyám családjától örököltem a vendéglőt, a vendéglátós hagyományokat. Jómagam is a vendéglőben születtem, ami akkor gazdaköri vendéglő volt. Sajnos ezt is elvették tőlünk 1951-ben. Tanulmányaimat Csömörön és Budapesten végeztem, majd a vendéglátóiparban a legnevesebb cégeknél (Pannónia, Hilton, InterContinental) dolgoztam, végigjárva a szakma minden lépcsőfokát. A régi iparos hagyományokat követve Nyugat-Európát is körbejártam, szívtam magamba a tapasztalatokat, kerestem a lehetőségét annak, hogy újra megvalósítsam szüleim álmát, egy önálló kisvendéglőt. A nyolcvanas évek eleje szerencsére kedvezett ennek, és megnyílhatott a „Zöldfa Vendéglő”, amely – túlzás nélkül állíthatom – nemzetközi ismertségre is szert tett. Tavaly például a Szentszék Külügyi Levéltárnak igazgatója vacsorázott nálunk. Egy barátom ajánlott minket! Nincs tehát jobb reklám a tisztességes munkánál, a vendégszeretetnél, annál, hogy mi odafigyelünk a vendégeinkre. Szerencsére, ez a hagyomány folytatódik…

Szerkesztői kérdés:
 Beszélnél arról, hogyan élted meg a rendszerváltozástól 2010-ig tartó időszakot?

Polgármesterré jelölésem és megválasztásom nagy megtiszteltetés volt nekem és családomnak. A közélet szervezésének hagyományait is örököltem: nagyapám bíró volt 1945-ig. Többször megkérdezték tőlem, hogy mi a legfontosabb dolog egy polgármester számára, hogy mi a sikerem titka és miért lettem ötször megválasztva. A legfontosabb dolog az, hogy bizalmat kell sugározni. Kellett, hogy az emberek bizalommal legyenek irányomba, mert én is ebből tudtam építkezni. A másik nagyon fontos dolog az őszinteség és a kiszámíthatóság. Ezek nélkül nem lehet jól végezni ezt a feladatot. Meg kell adni a tiszteletet mindenki számára. Nagyon sokat kell az emberekkel foglalkozni, hiszen minden egyes embernek nyilvánvalóan a saját ügye a legfontosabb, ezért mindenki számára a maximumot kell nyújtani. A polgármesteri munka ne közhatalom legyen, hanem közszolgálat!

Szerkesztői kérdés:
 Hogyan látod Csömör jelenét? Milyen falut képzelsz el és milyen faluban szeretnél élni 2018-ban?

Országos összehasonlításban Csömör helyzete kedvező, az infrastruktúra, az intézmények ellátottsága, azok komfortja jónak mondható. Az első húsz év alatt nagyon sok tervet készítettünk és valósítottunk meg ennek érdekében. Első programunk megfogalmazásakor azt próbáltuk tudatosítani az emberekben, hogy ha partnerek lesznek, akkor „hamarosan” a szomszéd országokhoz – különösen Ausztriához – hasonló helyzetben lehetünk. Nem lehetünk ettől olyan távol! Mi is képesek lehetünk arra, hogy megvalósítsuk azt a jólétet, biztonságot, kiegyensúlyozottságot, amit a tőlünk nyugatra élő szerencsésebb embertársaink már elértek. A siker rajtunk múlik, és ha az itt élő emberek jóvoltából, a jó gazda módjára, szilárd gazdaságot, fejlődő ipart teremtünk, akkor nemcsak saját, de utódaink jövőjét is megalapozzuk. És természetesen élni kell a lehetőségekkel, nyitottnak és kezdeményezőnek kell lenni.

2018-ban egy olyan faluban szeretnék élni, amely komfortos és jó közérzetű. Ahol az emberekkel a település vezetése valóban foglalkozik. Ahol az elöljárók betartják esküjüket és teszik a dolgukat. Nagyon fontosnak tartom az idősekkel és az elesettekkel való foglalkozást. Időseink megkülönböztetett figyelmet és tiszteletet érdemelnek. Jövendőbeli terveink megvalósítása érdekében nagyon fontos az oktatás, a kultúra támogatása, és természetesen nagyon fontos a jó kapcsolat a vállalkozói szférával, a szomszéd településekkel, Budapest szomszédos kerületeivel.

Ha megváltoznak a dolgok most ősszel, mélyen hiszem azt, hogy 2018-ra jó irányt vesz az életünk és az emberek újra mosolyognak, köszönnek, a szomszédok ismét segítenek egymásnak. Mindent meg kell tenni azért, hogy közösségünk egysége újra összeálljon! Ha lehetőséget kapunk erre, akkor mindez megvalósulhat 2018-ra! Nagyapaként őszintén kívánom ezt a családomnak és minden csömöri polgárnak egyaránt!

Szerkesztői kérdés:
 Hogyan értékeled az elmúlt éveket? Milyen tanácsot tudnál adni a következő önkormányzati vezetés számára, milyen hibákat ne kövessen el, mire vigyázzon?

Nagyon nehéz ezt finoman megfogalmazni. A színvonal mindent meghatároz. Az utat nap mint nap végig kell járni, ez alól nem lehet kitérni. Itt népképviseletről van szó és a szolgálatot minden nap el kell végezni. A jelenlegi vezetéssel az a baj, hogy képviselőink a mindennapi ügyeket nem vállalják fel. Nem vállalják fel a problémákat, pedig ezért lettek megválasztva! A nép, az istenadta nép küldi képviselőit az önkormányzatba. És nekik szolgálni kell. Ebben meglehetősen gyengék. Munkakultúrájuk, munkaszervezettségük nagyon alacsony szintű. Ezzel pedig sértik az itteni dolgos, szorgalmas embereket. A személyeskedés helyett emberközelivé, szeretetre méltóvá kell tenni közösségünk képviselőit. Ennek hiányában csak megosztó, széthúzó, félelemmel teli emberekkel találjuk szembe magunkat. Ennek felelősei a falu mindenkori vezetői, a polgármester és a képviselők. A mindennapi életben elvárt normáknak meg kellene felelni, és a vezetési stílusukon, amely a legnagyobb probléma, komolyan változtatni kellene!

Szerkesztői kérdés:
 Mi a véleményed a civil társadalomról, a civil kurázsiról? Mit tartasz a legfontosabbnak?

A jelenlegi vezetés rengeteg embert megsértett, megsértették őket tartásukban, emberi mivoltukban. Ráadásul újra meg kell teremteni a népképviseleti munka becsületét. Meglátásom szerint a munka, a tulajdon és a család becsületét kell visszaállítani. Ezek azok a legfontosabb értékek és elvek, amelyekre alapozva a civil társadalmat építeni lehet. Őszinte véleményem az, hogy a váltás szelleme a levegőben van. A váltás után jobb lesz a hangulat és jobb lesz a légkör! A civil szó értelmezésével a Révai Lexikonhoz fordulnék vissza, abból merítenék. E szerint az a polgár, aki saját szellemi, erkölcsi és anyagi javait ellentételezés nélkül felajánlja a közösségnek. A polgár ad a közösségnek, mint ahogy eleink is tették. Magam is ezt az utat jártam, mert ez az egyedüli mód arra, hogy szolgálatunk végeztével is emelt fővel nézhessünk polgártársaink szemébe.

Csömörön a civil fogalmat kisajátították és visszaéltek a választók bizalmával! Nem szeretnék személyeskedni, de úgy látom, hogy a Csömöri Civil Egyesület magának követelik a kizárólagos vezető szerepet. A civilséget napjainkban nagyon sokan meglovagolják, de az igazi cél az, hogy a mi társadalmunk egy jól működő, kiszámítható polgári társadalom legyen. Ez hosszú távon és tartósan határozza meg a közhangulatot.

Azt kívánom a mostani és a jövőbeni vezetésnek egyaránt, hogy azon gondolat vezérelje őket, amelyet nemrég hallottam:

„A szeretet gyümölcse a szolgálat, a szolgálat gyümölcse a béke, és akik ezt a szolgálatot alázattal, békével végzik, azok méltóak lesznek a bizalomra és a szolgálatra.”

 

 

Comments (3)

 • Dr. Vass Zoltán

  Kedves Gyuri Barátom!
  Ars poeticaddal mélyen egyet értek, ami a település vezetésének feladatait illeti. Csak ezen az úton lehet jó hangulatú közösséget építeni, amelynek tagjai meglelik boldogulásuk lehetőségeit. Polgármesterséged alatt sokat tettél ennek érdekében, de ne feledd még sok a feladat. Számítunk tapasztalataidból eredő bölcs tanácsaidra, támogatásodra. A községnek/közösségünknek szüksége van Rád. Barátsággal: Zoli

 • Garadnai Zoltán

  Őszinte mondatok, megfontolásra méltóak mindenki számára!

 • Román Sándor

  Kitűnő az interjú, de az utolsó gondolat különösen megérintett. Ezt kell a zászlóra tűzni, hogy civil fogalom ismét szimpatikus legyen mindenki számára.

Hozzászólás!