TISZTELT CSÖMÖRI POLGÁROK!

 

Kérem, olvassák el egy ÉPÍTÉSZ gondolatait az „Ész nevében!”
Az új „HÉSZ „ellenében!

(HÉSZ=Helyi Építési Szabályzat)

 

Úgy gondoltam, hogy ne csak azok a csömöri polgárok szembesüljenek az új HÉSZ előírásaival, akik építkezni szeretnének, hanem mindenki tisztában legyen, azzal, hogy ha a szomszédban, vagy környezetében a még üres telkeken valaki építkezni akar az új HÉSZ előírásainak megfelelően, az milyen hatással lesz a saját ingatlanjára nézve.

Sajnos az Önkormányzat nem egyeztetett a lakossággal az új rendeletek megalkotásakor, hanem a saját szubjektív elképzelései szerint készíttette el egy külső építésszel CSÖMÖR Nagyközség Helyi Építési Szabályzatát.

A 2010. óta regnáló Önkormányzatnak három és fél év kellett ahhoz, hogy ezt az új HÉSZ-t végül 2014. január 16.-i dátummal elrendelje.

Minek ez a sietség, hisz pár nap múlva, remélhetően az újonnan megválasztott önkormányzati testület első dolga lesz ezt a csömöri polgárok érdekeit sértő HÉSZ-t eltörölni!

Annak idején az iskolában azt tanultam, hogy hát-tal nem kezdünk mondatot. De hát mégis csak meg kell kérdeznem, hogy milyen HÉSZ készülhet el akkor, amikor annak az első oldalán felsorolják, hogy milyen törvény, milyen kormányrendelet mely pontjainak figyelembevételével készült a szabályozás, csakhogy a megjelenése előtt már több mint egy éve a hivatkozott előírások több mint fele hatályon kívül lett helyezve, tehát érvényét vesztette!

Ezek után nézzük meg a HÉSZ-ben a lakosságot legjobban érintő „LAKÓ területek” legfontosabb előírásainak változásait, a teljesség igénye nélkül:

  1. Az előző Önkormányzat HÉSZ-ben a „Lakóterületi övezet” a Kertvárosias Lakóterület egységébe tartozik, és csupán két féle Lke-1 és Lke-2 jelű övezeti rendet jelölt ki.

Az új HÉSZ ugyanezen lakóterületet 10 (Lke1-Lke-10) itt ezen belül további alpontokkal együtt összesen 20 féle előírás figyelembevételével kell majd építkezni, van olyan utca, amelyben háromféle előírást kell alkalmazni!

Gratulálok! Ebből aztán lesz „egységes falukép”!

  1. A régi szabályzatban a lakóterületeken egységesen 30%-os volt a telek beépíthetősége, míg az új HÉSZ-ben a lakóterületek övezeteinek legnagyobb részén ezt levették 25%-ra!

 

  1. A régi HÉSZ szerint az épületek „építmény” magassága közérthetőbben a tető ereszalja, vagy párkánymagassága 6 m lehetett.

Az új HÉSZ ezt levette 4,5 m illetve 5,0 m-re!

A régi HÉSZ ezen előírásai, a 30 %-os beépítettség és a 6 m-es építménymagasság teljes mértékben megfelelt a „kertváros” beépítési módnak, hiszen ezen előírások alapján itt építhető földszintes és egy emeletes, magas tetős lakóépület is, amely CSÖMÖR-re mos is jellemző.

Az új HÉSZ módosított előírásai miatt CSÖMÖR nagy részén NEM ÉPÍTHETŐ EMELETES HÁZ!

El lehet képzelni, hogy milyen hatással lesz ez a még üres telkekre, a már meglévő emeletes házak mellett vagy közelében építhető földszintes épületek kilátástalanságára!

 

  1. CSÖMÖRÖN TILOS LAPOS TETŐS HÁZAT ÉPÍTENI!

Sajnos ez az elképesztő rendelet már az előző Önkormányzat által készített HÉSZ-ben is szerepelt, de azt hittem, hogy majd az új Önkormányzat ezt hatályon kívül fogja helyezni, de ez nem történt meg, annyi az engedmény, hogy a tető 20 %-a lehet lapos tető, a lényegen nem változtatott, hiszen nehezen elképzelhető, hogy az épület 80%-ban magas, míg 20 %-ban lapos kivitelben készüljön!

Az ilyen fajta tiltások (lesz még erre a későbbiekben is példa) teljesen szubjektívek, nem tartoznak a szabályozás alá, szemben állnak a magasabb rendű jogszabályokkal (OTÉK) és mivel korlátozzák a „személyiségi jogot” akár sérti az Alkotmányt is!

De gondoljunk csak bele, ha az általunk megálmodott házat éppen lapos tetősnek képzeljük el, azt CSÖMÖRÖN nem építhetjük meg, vagy ha mégis CSÖMÖRÖN szeretnénk lakni, úgy a részünkre teljesen felesleges, több millióba kerülő magas tetőt kell a házunkra építeni!

 

  1. CSÖMÖRÖN RÖHÖG AZ ORSZÁG!

Az előbbi lapos tetős építési mód tiltása miatt – leleményes a magyar – elterjedt „a magas is, meg nem is” úgynevezett „mediterrán tető” amelyben ugyan fel sem lehet állni, de legalább olcsóbb, mint a felesleges magas tető!

Történt ugyanis, hogy nem olyan régen a Magyar Televízió Fábry Sándor Show műsorában kipellengérezték és nevetségessé tett CSÖMÖRT az itt épült „mediterrán házak” miatt. El is nevezték CSÖMÖR-t „MEDITERRÁN FALU”-nak.

Itt megjegyezném, hogy nem mindenki a fenti ok miatt épített ilyen tetőt, volt aki divatból! Ezek az emberek valószínűleg hiányoztak az iskolában a földrajz óráról, amikor Magyarország éghajlati viszonyait tanították. Ezért most elmondom nekik, hogy Magyarország, így CSÖMÖR éghajlata is, nem „mediterrán”, hanem kontinentális”! Ezért ugyan megtiltani ezt sem lehet, de azért az elmondható, hogy CSÖMÖR-ön sem a „mediterrán” sem az „alpesi” jellegű tetők nem igen valók.

 

  1. A magas tetők előírásairól is szóljunk egy kicsit. A régi HÉSZ-ben a magas tetőket 30 és 45 fokos szögben állapították meg. Ez tökéletesen megfelel az igényeknek. Az új HÉSZ ettől is eltér, de hogyan? – beiktatta a 15 fokos valamint az 45 fokos tetőhajlás helyett a 40 fokost. A 15 fokos szöget értem, mert ezzel legalizálja az eddig engedély nélkül épített „mediterrán” házakat, de hogy miért vette le a 45 fokos tetőt, 40 fokra számomra és azt hiszem mindenki számára rejtély marad! Arról nem is beszélve, hogy 15 fokos szöget, és 40 fokos szöget a helyszínen senki nem tud szerkeszteni! Aki ezt kitalálta, az valószínűleg soha nem épített még tetőt!

 

  1. Külön probléma a gépkocsik elhelyezése a telkeken. Erre a fontos problémára sajnos sem a régi, sem az új Önkormányzat nem tudott megfelelő megoldást találni! Pedig van! Az új HÉSZ szerint az épülettel egyben, vagy a pincében, vagy ha különálló épületben kerül kialakításra a gépkocsi tároló úgy azt a hátsó kertben az épület mögött kell elhelyezni!

 

AZ ELŐKERTBEN ÉS OLDALKERTBEN GÉPKOCSITÁROLÓT ELHELYEZNI TILOS! Pont ez a baj! Hisz mindenki szeretné, ha az utcáról közvetlenül tudna behajtani a garázsba! Ne kelljen hosszú bejárati utat építeni akár a főépülethez, pláne a hátsókertbe. A pincét meg felejtsék el, mert a HÉSZ megváltoztatott épületmagasságok csökkentése miatt a pince csak a terepszint alá kerülhet, amelybe meredek rámpán keresztül lehetne csak lejutni, az ott összegyűlt csapadék vizet nem lehet elvezetni, a helyiségbe vízvételt, padlóösszefolyót nem lehet építeni! Ezek a rossz rendelkezések miatt kényszerülnek az emberek, engedély nélkül építeni különböző színvonalú, néhol színvonal alatti gépkocsi tárolókat az előkertben!

  1. A kerítésépítésről néhány szót!

Mondhatnánk azt, hogy szerencsére már az utcai kerítésre nem kell építési engedélyt kérni! De azért az új HÉSZ előírja, hogy az utcai kerítés 2 m magas, teljesen áttört kivitelben készülhet, tehát

CSÖMÖR-ön TÖMÖR UTCAI KERÍTÉS NEM ÉPÍTHETŐ!

Na fene! Megint egy tiltás, aminek a világon semmi alapja nincsen. Miért nem bízzák az emberekre, hogy aki áttört kerítést szeretne, mert szeretné megmutatni a járókelőknek, hogy milyen szép előkertje van, vagy miért nem építhet valaki tömör kerítést, amikor ő például az előkertben az utcára néző teraszon szeretne napozni, vagy ebédelni és nem szeretné, hogy az utcai járókelők mindezt lássák!

 

  1. Végül, de nem utolsósorban megint a TILTÁS-ról! Az új HÉSZ előírja illetve megtiltja milyen anyagokat nem lehet használni a tetőfedésnél, homlokzat képzésnél. Így például az épület homlokzatát csak 70 %-ban lehet faburkolattal ellátni. Miért? A felsorolt anyagok is kereskedelemben kaphatók, használatukat semmi nem tiltja, talán el kellene járni a gyártóknál, hogy szüntessék be ezeknek a termékeknek a gyártását, mert CSÖMÖR-ön ezeket úgy sem lehet felhasználni!

Tehát ebben sem az emberekre bízzák, hogy az épületüknél milyen anyagokat kívánnak felhasználni.

 

TISZTELT CSÖMÖRI POLGÁROK!

Talán sikerült felhívni a figyelmüket a jelenlegi Önkormányzat által készített és jelenleg érvényes Helyi Építési Szabályzat hibáira, és az abból adódó problémákra. Most Önökön a sor, hogy a további öt éven keresztül ez a HÉSZ maradjon érvényben, vagy az ÉSZ-t választják!

 

Csömör, 2014. október 2.

 

 

Tisztelettel: GRIMM GYÖRGY

építészmérnök

 

Még nincsenek hozzászólások.

Hozzászólás!