Jókai Anna: Ima Magyarországért

 Öregisten, Nagyisten
Nézd, hogy élünk itt lenn
katlanba zárva
csodára várva
csöbörből-vödörbe magyarok.
Itt élünk se élve se halva
hurrá a vödörben hal van
süthetünk szálkás kis pecsenyét
a friss húst viszi már a fürge menyét
körben a bozótból
ragadozók szeme villog
az elhevert csordákon
áldozati billog.
/csitt, csak csendesen, ne kiálts,
mormold csak, mormold az imát/
Öregisten, Nagyisten
ha Te nem, ki segítsen?
sovány lakomára
nova bort kínáltak
s akik ezt megitták
mind bódultakká váltak.
/ ….csak csendesen, ne siránkozz,
bátran szólj elkábult hazánkhoz./
Öregisten, Nagyisten
érted sóvárog ma minden
akik hortyognak szanaszét
vagy éberen vigyáznak
síkos savas-eső alatt
bíz egyformán áznak.
/…csak csendesen, mind aki lázad,
báránybőr jelmezben figyelik a házad/
Öregisten, Nagyisten
erősíts a hitben
hogy ami késik
azért el nem múlik
él még a te nyájad
bárha szőre hullik.
/….csak csendesen, nem használ a lárma,
mostoha szülők közt még árvább az árva/
Öregisten, Nagyisten
más remény nincsen
mint igazad kegyelmed
hogy Te szabj végül rendet
Maradék országnak
adj életes kedvet
a lecsonkolt többit
gyógyítgasd ne engedd
önnön-gyilkosává válni
haza kell találni!
/ csak csendesen, mert vád alá vesznek,
jönnek janicsárék, kerék alá tesznek/
Öregisten, Nagyisten
a vak lóra azt hazudták bátor
suba alatt kupec lett a pásztor
műdalokkal altat nejlon-furulyája/
dagonyáztat altat pocsolyába.
/csak csendesen, ne élvezd a táncot,
csörgesd csak, csörgesd a vattázott láncot/
fájdalomban boldog régi jó Patrónánk
hegyeink elcsórták, eladó a rónánk
fulladtunk a füstben a folyónkban cián
sorvasztja a lelkünk a ránktukmált Isten- hiány
mértékadó értelmiségi minden mérték nélkül!
hóhér a halottal cinikusan békül
dús szobákban ál-parasztok
a búzát égetik ők nem a harasztot
melósvezér nyüszít, uszít
munkásember helyben fut itt
a hajléktalant rendőr verte
shoppingcenter országszerte
mocskos pénznek nincsen szaga
gaztól rabolt s gaz lett maga
és a művész? Búsan kérded
megvették a tehetséget
sirasd őket Ősi Anya
zsoldos pénznek nincsen szaga,
/…csak csendesen, hagyd Krisztust ítélni,
végtelen időben mindenkit megtérniI/
Öregisten, Nagyisten
kit kövessünk s kit nem?
érlelj az eszmében de a rögeszmét távoztasd
hisztériát űzz el indulatunk meghagyd
a reánk szabott leckét beteljesíthessük
gőgösek se legyünk kétségbe se essünk
náci-tudat, bolsi-tudat
csak álarc a Szörnynek
egyképp, meggyötörtek
lám egymásra törnek
gonosz század elment
nehéz évek jönnek
melegítsd eszünket, okosítsd szívünket,
biztass hogy a testvérharc megszűnhet
göngyöld a Földgolyót Fiad köntösébe
édes hazánkat annak kellős közepébe
a lapulást-alkuvást váltsa már valódi béke.
Annyi gyalázatos koron át
Őrizd meg számunkra misztikus koronád.
/…Csak csendese, akinek füle van, hallja,
a látónak látható, hasad az Ég alja/
Öregisten, Nagyisten
mit akarjunk, s mit nem:
törvényed vezessen
hogy e kis nép oda ne vesszen
át ne lyukadjon helyünkön a térkép
ki ne radírozzon a világi lét végképp
serkentsd fel szolgád a Magyarok Istenét
kend meg könnyektől elhomályosított szemét
küldd le a magasból újra e véres-veres földre
tarts köztünk szellemét most és mindörökre.
/ A Születés-hiszen az életünk hovatovább ráment-
mielőtt nem késő, Te mondd ki az Áment./

 

A Petőfi Sándor Művelődési Házban március 25-én, szerdán este nagy izgalom előzte meg Jókai Anna, írónő érkezését. A Csömöri Polgári Szalon második rendezvénye ismét több mint száz vendéget vonzott. A rendezvényre eljött Tuzson Bence országgyűlési képviselő is.

A bevezető méltatást az Írónő kedves barátja és régi tisztelője, Koncz Ildikó tartotta. Az előadás 18 órakor kezdődött és másfél órán át tartott. Szinte repült az idő, és az egybegyűltek biztosan elhallgattak volna még egy darabig. Az áhítatos csendet az írónő, az élet formálta humor magas iskolájával próbálta feloldani, de az élet szülte történetek mindannyiszor visszakanyarodtak az emberség, a méltóság, az Istenhit és az örök küzdés témáihoz.

polgari est Jókai Anna

Jókai Anna sikerének titkát kár is lenne kutatni, de hozzájárulhat közvetlen stílusa és minden felesleges sallangot nélkülöző, magával ragadó személyisége is. Egy olyan emberről, polgárról van szó, aki a legkisebb csúsztatást és képmutatást is észreveszi.

Az írónő magával hozta a 7. kiadást megért „Éhes élet” című novelláját is. A másfélórás előadás után szívesen dedikált még egy órán keresztül.

éhes élet

Bár a több helyen elhelyezett plakátokon, szórólapokon és honlapunkon is minden csömöri polgárt hívtunk és szeretettel vártunk, sajnálattal állapítottuk meg, hogy nagyközségünk vezetői és a képviselőtestület „civil” egyesületi tagjai közül senki sem tartotta szükségesnek, – hogy ne mondjuk, illendőnek! –, hogy tiszteletét tegye hazánk egyik ikonikus alakja előtt. Még erre az egy kulturális és nem politikai rendezvényre sem voltak képesek félretenni politikai ellenszenvüket! Sajnálhatják, mert nagy élménnyel lettek szegényebbek!

Ugyanakkor látjuk, hogy „Civil” egyesület a civil modellről tart propaganda megbeszélést. Ezen a rendezvényen olyan „civil” polgármesterek is megjelennek, akik korábban az egyik kormánypárt képviselői voltak, vagy nyíltan kampányoltak egyéb – ellenzékben lévő – pártformációk mellett. Ezzel együtt valóban örülünk annak, hogy a közösségi élet ilyen aktív Csömörön, még ha a tegnap esti és múltkori rendezvényünk sikere után megmosolyogtatónak érezzük a minket utánzó képmutatókat. Örömmel tölt el minket, hogy rendezvénysorozatunkkal ismét olyan jó példával járunk a civil önkormányzat előtt, melyhez hasonlót indítanak ők is nagy hirtelenjében.

polgari est Jókai Anna 02

Az előadói est után a Zöldfa vendéglő adott otthont a baráti vacsora elköltéséhez!

Mindenkinek köszönjük, aki eljött és jelenlétével megtisztelt Bennünket, a következő rendezvénnyel hamarosan jelentkezünk.

 

Comments (1)

Hozzászólás!