A Szeretlek Csömör Civil Társaság nevében 2015. január 23.-án ismételt kérelmet adtunk be Csömör Nagyközség polgármesterének és jegyzőjének címezve, melyben kérjük, hogy a Szeretlek Csömör Egyesület hivatalos bejegyzéséhez szükséges „Csömör” név használatához szíveskedjenek hozzájárulni.

Első kérelmünket 2014.05.28.-án adtuk be, majd 2014. 06. 19.-én kelt válaszában a Polgármesteri Hivatal azt közölte, hogy jogi kontrollt kér beadványunkkal kapcsolatban, amelynek eredményéről értesítést küld. Azóta 7 hónap /mintegy 215 nap/ telt el, de értesítést nem kaptunk. Egyébként jogi kontrollt csak bíróság gyakorolhat, ez esetben első fokon a Gödöllői Járási Bíróság és nem az Önkormányzat valamely bizottsága.

Beadványunkat megküldjük a területileg illetékes Kormányhivatalnak és Dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselőnknek is.

 

                                                                                                                             Szeretlek Csömör Civil Társaság

 

Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal

Polgármester

2141 Csömör, Szabadság út 5.

Tárgy: ismételt hozzájárulás kérés településnév használathoz

Tisztelt Polgármester Úr!

Ismételten kérelmezzük, Csömör Nagyközség polgármesterét Fábri Istvánt és jegyzőjét dr. Katona Pétert, hogy a Szeretlek Csömör Egyesület „Csömör” névhasználatához hozzájárulásukat megadni szíveskedjen.

Lakókörnyezetünk sorsának alakítása iránt felelősséget érző tagok által létrehozandó Egyesületünk Magyarország Alaptörvényének, valamennyi hatályos jogszabályának, valamint az önkormányzat rendeleteinek tiszteletben tartásával az abban foglalt célok és az Egyesület céljainak összehangolásával kívánjuk a helyi kis közösségeket fejleszteni, a polgári fejlődés iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, szervezetek együttműködését támogatni, a nemzeti értékrendet – család, nemzet, hit – szándékozunk képviselni és terjeszteni a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében.

Nyilvántartásba vételi kérelmünkhöz csatolnunk kell Csömör Nagyközség Önkormányzatának hozzájárulását a település nevének használatához.

A „Szeretlek Csömör” kezdeményezés továbbra is – bejegyzést nem igénylő – Civil Társaságként működik.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy civil tevékenységünket segítve, mielőbb legyenek szívesek beadványunk testületi tárgyalására és támogatására.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy 2014. május 28-án két példányban átvett kérelmünk és az ahhoz csatolt alapszabály-tervezet érdemben nem változott.

Átvizsgálva korábbi tájékoztatásaikat, – melyek mindegyike meghaladta a 30 napos válaszadási határidőt – felhívjuk figyelmüket, hogy álláspontunk szerint esetünkben jogi kontroll gyakorlására a Pest- megyei Járási Bíróság jogosult. Önöktől csak a névhasználati hozzájárulást kérjük.

 

Értesítési cím: 2141 Csömör, Körmendi utca 14.

 

Csömör, 2015. január. 21.

Még nincsenek hozzászólások.

Hozzászólás!