A Szeretlek Csömör Társaság bemutatkozása, 2014. október 3.

 “Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok:
csak azok lesznek igazán boldogok, akik
keresték és megtalálták
hogyan lehet másokat szolgálni.”

 (Albert Schweitzer)

A Szeretlek Csömör Társaság tegnap este 19:00 órai kezdettel tartotta választási bemutatkozó estjét a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A bemutatkozó rendezvényünket mintegy 150 csömöri polgár tisztelte meg a jelenlétével.

Bóday Ádám polgármesterjelölt üdvözölte a megjelenteket, majd köszönetet mondott az önkormányzatnak, illetve a művelődési ház vezetésének és dolgozóinak azért, hogy lehetővé tették a Szeretlek Csömör számára a társaság és programja iránt érdeklődő lakosokkal való személyes találkozást. Beszédében kihangsúlyozta, hogy a Szeretlek Csömör társaság eredetileg egy valódi civil baráti összejövetelként indult, olyan felelős csömöri polgárokból, akik látván a falu vezetésének hibáit és a vezetők tehetetlenségét, úgy érzik, hogy munkájukkal tehetnek egy jobb, élhetőbb Csömörért. A választáson való indulásra két személy kért fel minket: Bátovszki György és Boross Jenő.

Az ő bizalmuk és segítségük sokat jelent számunkra.

A bevezető gondolatok után került sor a képviselőjelöltek bemutatkozására. A csapat tagjait Bóday Ádám mutatta be egyenként. Minden jelöltről rövid, lényegre törő – helyenként a jó értelemben véve „személyeskedő”, humoros megállapításokat sem nélkülöző – jellemzést adott, majd szakmai profiljába, szakterületébe vágó kérdést tett fel a jelöltnek, aki azt kb. 5 perces időtartamban válaszolta meg. A képviselő jelöltek sorra kifejtették a gondolataikat, elképzeléseiket a képviselői munkáról. Hozzászólásukat többször és hosszan tartó vastaps kísérte!

A Szeretlek Csömör Társaság jelöltjei elismerik és tiszteletben tartják a hivatali elődök munkáit, nem értenek egyet azonban azzal a negatív kampánnyal, amely a választásokat 2010-ben jellemezte. Nem értünk egyet azzal sem, hogy az elmúlt négy évben szinte folyamatos „visszamutogatás” történt, elítélvén a 2010 előtti testület fejlesztési politikáját, munkájuk őszinteségét. A bemutatkozáson elhangzott, hogy a 2006-2010 közötti képviselőtestület a lehetőségeket kihasználva a felelős gazda módjára vett fel hiteleket, úgy, hogy annak visszafizetése biztos – jól megtervezett – alapokon állt. A 2010 utáni kormányzat politikája az önkormányzatok adósságát rendezte, így a személyeskedő megjegyzések, cikkek a csömöri közösség megosztáshoz vezettek.

Mi nem kívánunk sárdobálásba belemenni, hiszen számunkra minden csömöri egyformán értékes és fontos! Ezzel a gyakorlattal, mint ahogy a személyeskedő kampánnyal nem kívánunk élni.

Mi felelős szülőként a civil életben elért eredményeink alapján, tiszta szívvel és őszinte hittel szolgálni kívánjuk közösségünket.

A beszélgetésen többször szóba került a hulladéklerakó kérdése. Felelős vezetőnek készülve Bóday Ádám polgármesterjelölt nem tett betarthatatlan ígéretet, hiszen a jelenlegi önkormányzat nem adja meg azt az információt, amihez hozzájutni állampolgárként jogunk van. Mitől félnek? A fővárosi önkormányzat honlapján ezek az információk megtalálhatók, nálunk azonban nem.

Bóday Ádámot Győri Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke mutatta be, aki a polgármesterjelölttel nemcsak munkakapcsolatot, de régi barátságot is ápol. Meghitt, valóban mély barátságról tanúskodó beszédben méltatta a polgármesterjelölt szakmai kvalitásait, a munkához való szolgálatkész hozzáállását és a mindennapi társadalmi érintkezés során megnyilvánuló emberségét. Beszédét a Csömörhöz fűződő családi kapcsolatairól, korábbi emlékeiről elmondottak tették bensőségessé, és utalva a jelenlegi polgármesterre egy jól megválasztott bibliai idézetet mondott:

„Gödröt ás és mélybe vájja azt, de beleesik a verembe, a mit csinált”

(Zsoltárok könyve 7.16)

A képviselőjelöltek és Bóday Ádám polgármesterjelölt hozzászólását többször vastaps kísérte. A jelenlévők szemében láttuk azt a csillogást, könnyeket, amik kimondhatatlan erőt adtak nekünk, és megerősítettek minket abban a hitben, hogy jó úton kezdtünk el járni.

Végül, de nem utolsósorban Mervald Mihály, független képviselőjelölt kapott lehetőséget a bemutatkozásra és arra, hogy vázolja programjának főbb pontjait.

Az est végén a hallgatóság szólhatott hozzá az elhangzottakhoz, illetve tehetett fel kérdéseket. Ezzel a lehetőséggel sokan, mintegy tízen éltek is, amiért külön köszönetet mondunk, és valóban őszinte párbeszéd alakult ki a jelenlévők között. Kérdéseik fontosak számunkra, a demokrácia és a közösségépítés alapja a párbeszéd, a kommunikáció és az egyenrangú partnerek közötti valódi vita.

Mi partnernek tekintjük a csömöri polgárokat!

Jólesően nyugtáztuk az irányunkban megnyilvánuló kedvességet, szimpátiát és azt, hogy sokan nem csak a programunkkal, a falu jövőjét érintő elképzeléseinkkel kapcsolatban tettek megfontolásra érdemes észrevételeket, de köszönetet mondtak a jó hangulatért, a hallgatóságot partnernek és nem alattvalónak tekintő hozzáállásért.

Még egyszer köszönjük az érdeklődést, az őszinte hozzászólásokat és azt, hogy bemutatkozó estünket számításaink szerint mintegy 150 ember tisztelte meg jelenlétével. Jelenlétük nagy megtiszteltetés számunkra, mert őszintén hisszük, hogy

 “A legszebb emlékműved embertársaid szívében áll.”

(Albert Schweitzer)

 

Csömörön köszönünk egymásnak!

 

Comments (4)

 • Dr.Bóday Erzsébet

  Az idézetek is nagyon szívet melengetőek és saját léptékünkkel mérve: örök érvényűek. A legjobban – nem csömöri lakosként – az utolsó mondatot táplálnám minden ember lelkébe/szívébe:”köszönünk egymásnak”. (A kutyák ezt önmaguktól is megteszik, de most még hol vagyunk mi a kutyáktól?) Kívánom, hogy továbbra is a megértés, az okos odafigyelés és a szeretet jellemezze ezt a civil társaságot függetlenül a választási eredményektől. Persze, győzelmet kívánok, de szerintem sok győzelem van már a Csapat birtokában!

 • bela oded

  Sokan azt mondják ŐK, EZEK biztosan fideszesek.
  Nem, egész bizonyosan nem fideszesekk.
  Hisz eljöttek a bemutatkozásukra, szólni, kérdezni lehetett. Korábbi választások alkalmával soha nem értek rá. Más programjuk volt!
  VálaszTópolgáR
  helyesen

 • Tóth Mihály

  Sajnos nem tudtam személyesen résztvenni a bemutatkozó esten. A jelen tájékoztató és a program anyagok alapján tájékozódom.-lehet, hogy időnként rosszul-.
  Báló Lipót Kulturális Egyesület nevében lenne kérdésem, hozzáfűzni valóm.
  Az egyesület 1995.-ben alakult meg és kettő év alatt személyes, -talpalásos- módszerrel, Csömör 1900-as éveinek még megmaradt népviseletét, tárgyi emlékeit gyűjtötte össze.
  1997-től az önkormányzat hozzájárulásával, Száva Borbála muzeológus munkája alapján, az anyag kiállítható állapotba került. A beleltározott anyag megközelítőleg 1000 db-ból áll.
  2012. augusztus 20.-án az épület.-régi presszó helye.- plafonja leszakadt, az épület részt használhatatlannak minősítették.
  Az önkormányzattól csak igéretek maradtak, a gyűjtemény “normális” elhelyezésével kapcsolatban.
  A jelenlegi önkormányzati vezetés távlati terveiben sem található semmilyen utalás a helyzet megoldására.- a közelgő választások ellenére sem-.
  Kérem szives tájékoztatásukat, Önök mit terveznek a jelenleg ideiglenesen elhelyezett helytörténeti gyűjtemény kiállíthatóságának biztosítására?
  Ha csupám az én figyelmemet kerülte el ez a témakör az Önök anyagából, akkor szives elnézést kérek.

  Hülitzer doktornővel történt beszélgetés engemet meggyőzött, csapatomat is ez irányba vinném, különösen, ha a jelzett problémára megfelelő megoldást lehetne találni.

  Követendőnek tartom az Önök gondolatait, ezért nem szeretnénk az elmult időszak fájó pontjait felemlegetni, pedig volna mit.
  Minket elsősorban az összegyűjtött anyag további sorsa érdekel, amely 15 évig a Báló Lipót Kulturális Egyesület gondozásában, minden érdeklődő előtt megtekinthető volt.

  A Báló Lipót Kulturális Egyesület nevében, köszönöm megtisztelő figyelmüket, türelmüket, segítségüket.

  Üdvözlettel, sikeres választást kivánva:Tóth Mihály
  Báló Lipót Kulturáléis Egyesület
  elnöke

  • Dr. Hülitzer Katinka

   Tisztelt Tóth Mihály!
   A Szeretlek Csömör Társaság elképzelése a következő az Ön által felvetett témára:

   A csömöri Helytörténeti Gyűjtemény
   Véleményünk szerint Csömör tárgyi emlékeit, melyet a Báló Lipót Kultúrális Egyesület gyűjtött és gondozott méltó módon kell kezelni.
   Úgy gondoljuk, hogy Csömörön a helytörténet tárgyi emlékeinek kell állandó kiállítási lehetőséget biztosítani. A gyűjtemény egyéb, tematikus darabjaiból időszakos kiállításokat, vándorbemutatókat kell szervezni.
   A kiállítás(ok) helyszínét, helyszíneit a gyűjtemény gazdájával és szakemberek bevonásával szeretnénk kijelölni.
   Javasoljuk, hogy a gyűjtemény apropóján csatlakozzunk a Nemzeti Értéktár Programhoz.
   Először tehát annak tematikája szerint települési értéktárat (Csömöri Értéktár) kell létrehozni. http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/0a/70000/114_2013_Korm%20%20rend_hungarikumok.pdf
   Minden tekintélyünket latba kell vetni, hogy késve ugyan, de csatlakozhassunk ehhez a központi programhoz. Ez lehetőséget biztosít a Csömöri helytörténeti gyűjtemény gyarapításához, gondozásához helyi és országos, netalán nemzetközi bemutatásához.
   Amennyiben mi kapunk lehetőséget, a Báló Lipót Kultúrális Egyesület teljes bevonásával a katalogizált gyűjtemény, állapotfelmérése után ki fogjuk jelölni a községi intézményekben a helytörténetet bemutató állandó kiállítási tematikákat. Ezen felül közösen fel fogjuk becsülni az időszakos kiállítási lehetőségeket, igényeket. Mindezt azért, hogy a kiállítás(ok) elhelyezésére egy határozott tervet lehessen készíteni (Hol, mi kerül kiállításra, annak milyen méltó helyet és installációt kell készíteni, ki fogja gondozni, hogyan örizzük, biztosítjuk a megtekintését, milyen keretből és mekkora összeggel létesítjük, üzemeltetjük)
   Január elsejétől módosul a 2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, ennek rendelkezéseit is figyelembe kell vennünk.
   Munkánkkal és kapcsolatainkkal támogatjuk a Báló Lipót Kultúrális Egyesületet, hogy, mint a gyűjtemény gazdája a fenti feladatot meg tudja valósítani.
   A feladat finanszírozására közösségi gyűjtést kezdeményezünk, melyhez magánszemélyként hozzájárulunk. Erre a csömöri partiótákat is buzdítanni fogjuk.

Hozzászólás!